Tidigare har den sträcka som går från Odenvägen förbi affärerna i centrum varit öppen för biltrafik.

Nu har Lidingö stad beslutat att det i stället blir en gågata mellan restaurang Princess och restaurang Jernet. Nya skyltar är uppsatta.

Cykling är fortfarande tillåtet på sträckan, men cyklister ska framöver hålla gångfart.

Trafik är även fortsatt tillåtet för leverans- och transport till verksamheter och boende på gatan.