Det går framåt i tunnlarna mellan Kungens kurva och Häggvik som banar väg för den nya motorvägsförbindelsen för E4:an kallad Förbifart Stockholm.

Av den totalt 21 kilometer långa vägen går 18 i kilometer i tunnel. Vid slutet av 2022 har Trafikverket sprängt ut drygt 96 procent av den totala bergtunneln, vilket motsvarar cirka 5,7 av nästan 6 mil.

– I de utsprängda tunnlarna arbetar vi vidare med bland annat mark, VA-arbeten, kanalisation och betongarbeten. Totalt har vi klätt in cirka 21 650 meter av tunnlarna med innertak, säger Camilla Magnusson, programchef för E4 Förbifart Stockholm.

84 procent klart

Just nu sprängs tunneln framåt cirka 500 meter per månad.

Samtidigt pågår arbetet med de sex nya trafikplatserna ovan jord som ska ansluta Förbifarten med befintliga vägar. Just nu är cirka 84 procent av det totala arbetet med trafikplatserna genomfört.

När sprängningarna och byggandet av alla tunnlar och trafikplatser är klart inleds en ny fas i projektet av Trafikverket, den så kallade installationsfasen. Då ska all teknik som gör resan trygg och säker sättas på plats.

Trafikverket

– När installationerna är klara tillkommer även ett gediget testarbete för att säkerställa att anläggningen uppfyller de omfattande säkerhetskraven för europavägar och vägtrafiktunnlar i Sverige.

Det är minst tre år kvar tills den sista delen av tunneln är redo för installation.

Många utmaningar väntar

Enligt programchefen Camilla Magnusson finns det många utmaningar i installationsarbetet.

– Det är en stor mängd teknik som ska installeras på en mycket lång sträcka och en förutsättning är självklart att tidsplaner hålls.

Trafikverket jobbar för att Förbifarten ska kunna öppna för trafik som planerat till år 2030.

– Det finns självklart faktorer som kan påverka arbetet och tidsplanen framöver men i dagsläget finns inget som förändrar den övergripande tidsplanen.

Asfalterad tunnel från ett område nära Skärholmen. Nästa steg är att installera säkerhetslösningar och system för elförsörjning, ventilation, övervakning och trafikstyrning.

Asfalterad tunnel från ett område nära Skärholmen. Nästa steg är att installera säkerhetslösningar och system för elförsörjning, ventilation, övervakning och trafikstyrning.

Trafikverket

Den saftiga budgeten på 37,7 miljarder kronor kan man redan nu anta kommer påverkas av de stigande priserna.

– Vad gäller inflation och materialkostnader så påverkas ett projekt som löper över så lång tid som E4 Förbifart Stockholm gör. Även om merparten av våra entreprenader är upphandlade till fast pris så indexeras kostnaderna utifrån prisutvecklingen. Hur mycket det handlar om är ännu för tidigt att säga, säger Camilla Magnusson.