När linjen är klar blir den en viktig tvärförbindelse över norrort. Den ska korta restiden mellan knutpunkterna Täby/Arninge och Arlanda/Märsta samtidigt som man kan byta till Ostkustbanan i Upplands Väsby.

På så sätt blir den värdefull inte bara för resenärer som bor utmed rutten, utan också för dem som ska från Vaxholm, Österåker och Norrtälje till Väsby.

Lång lista

För att den ska förtjäna att kallas expresslinje behöver regionen, kommunerna och Trafikverket först beta av en 26 punkter lång lista med åtgärder för att öka framkomligheten.

Tidigare har sådana projekt stupat på att det inte alltid varit solklart vem som är ytterst ansvarig.

Men att göra busstrafiken mer framkomlig är viktigt eftersom det är dyrt för regionen när trafiken segar sig fram. Bussar kostar mer än spårtrafiken på grund av högre personalkostnader och dyrare drivmedel. 

Pilotbussar

Nu blir arbetet med expressbusslinjen Arninge – Vallentuna – Väsby och en motsvarande linje på Södertörn piloter, som ska visa vägen för hur arbetet kan bli effektivare för andra.

Redan har en hel del gjorts.

I Vallentuna syns det på ett busskörfält på Arningevägen, förlängda utkörningssträckor vid hållplats Skogsbrynet och Jarlabankes väg och en breddning av Okvistavägen som gör det lättare för bussarna att komma ut från depån.

Ändå kan inte norrortsborna räkna med att den nya busslinjen kommer införas med expressfart.

Först röd buss

Arbetet ska genomföras i etapper över tio års tid. Först kommer linjen gå som vanlig rödbuss, samtidigt som turerna på linje 524 glesas ut.

– Tanken är att det totala antalet avgångar inte ska påverkas negativt och att det finns en linje som går lite snabbare. Under rusning kan det också bli tal om några extra turer mellan Arninge och Vallentuna, säger översiktsplanerare Mimmi Skarelius Lille på Vallentuna kommun som varit med i planeringen sedan 2019. 

Till en början ska 524 köra två gånger i timmen.

– Men kommunen ser gärna att den fortsätter med det oavsett hur ofta den nya linjen kör, eftersom den är viktig lokalt.

I början blir det alltså snarare en lokalbuss än en riktig expressbuss. Hur länge den första etappen pågår beror på hur fort arbetet går

– Det kan hända saker på vägen. Men planen är inte att det ska pågå i så många år. Förhoppningen är att expressbussen ska vara på plats till 2030 och att vi innan dess får bättre lokaltrafik mellan Arninge och Väsby. 

Regionen tror att expresslinjen kommer att kunna få flera att lämna bilen hemma, vilket också skulle minska trafiken i området.  

För den som reser hela sträckan Arninge – Väsby ska det gå uppåt 9 minuter fortare, vilket regionen räknat ut ska spara nästan 4 miljoner om året på linjen.