Kärsbys cricketanläggning hann stå klar i en vecka innan den totalförstördes i en brand. Kort efter olyckan gick kommunen ut och meddelade att de tänkt bygga upp hallen igen, något som skulle kosta 8 miljoner kronor.

Den budgeten kommer inte hålla.

Av de 8 miljoner kronor som fanns avsatta till återuppbyggnaden användes delar av det till eftersläckningsarbetet, så som sanering, undersökning och uttorkningar. Detta, tillsammans med prisökningar under 2020, gör att pengarna inte räcker till.

Därför behövs ytterligare tre miljoner kronor.

"Utan en tilläggsbudget kommer den projekterade återuppbyggnaden inte kunna utföras", skriver man i tjänstemannaskrivelsen.

Regional arena med riksintresse

Väl spelklar ska den nya anläggningen, likt den gamla, ha en servicebyggnad för kafeteria, kansli, förråd, omklädningsrum med dusch och toalett, tävlingssekretariat och en läktare med plats för cirka 200 åskådare.

När den gamla anläggningen invigdes fanns ambitionen att den skulle bli Sveriges bästa, en ambition som kvarstår när man nu planerar för två cricketplaner, arenabelysning och sprinklersystem för att nämna några exempel.

Men även om visionen är att den nya anläggningen ska efterlikna den gamla, finns det en skillnad: den ska byggas i ett mer brandtåligt material, vilket också bidrar till prisökningen.

Byggstart oklart

Just nu håller kommunen på att upphandla byggföretaget som ska utföra återuppbyggnaden, något de hoppas kunna avsluta vid månadsskiftet. Därefter kan ett definitivt datum för byggstart och slut meddelas, men ambitionen från kommunens sida är att bygget påbörjas under året och att den nya anläggningen ska kunna stå spelklar till nästa sommar.