Skandalomsusat. En ny ägare, SBS, har tagit över de kritiserade studentbostäderna på Nekvägen i Spångade. SBS lovar att bygga klart ett av de två husen och färdigställa fasaden på det andra huset. Dessutom ska SBS skicka in bygglov för att bygga ytterligare 800 studentlägenheter i området. Foto: Stefan Källstigen

Ny ägare har tagit över skandalbygge i Spånga

"Otryggt". "Ockerhyra". Studenterna kräver standardhöjning i befintliga bostäder, eller hyressänkning. Nu lovar nya ägaren av studentbostäderna på Nekvägen i Spånga ändring. Och att bygga utlovade 800 nya studentbostäder.

  • Publicerad 11:55, 22 mar 2021

Väggarna är papperstunna, man hör minsta hostning från grannarna.

En ny ägare tagit över studenthusen på Nekvägen, Studentbostäder i Sverige AB, SBS.

– Vi arbetar för att få upp kvalitén på de befintliga husen, området kommer att utvecklas markant de kommande åren, säger Rebecka Eidenert, vd.

Mitt i har tidigare berättat om de nybyggda studentbostäderna, ett projekt som kantats av problem där studenter fick flytta in i ofärdiga lägenheter. Att få en höjd standard är en bit kvar om man ska tro dem som bor på Nekvägen.

– Väggarna är papperstunna, man hör minsta hostning från grannarna. Balkongerna är otäcka, det känns som att de har pappersgolv. Det luktar illa i badrummet och vattentrycket är jättelågt, säger studenten Isabella Wallin.

Bland de första

Jonathan Brott var en av de första som flyttade in i studenthuset, han bor inte kvar idag.

– Det är ockerhyra för en pytteliten lägenhet i väldigt dåligt skick, säger han och fortsätter:

– Det var ständiga elavbrott, det fanns inget vatten. Det var en otrygg miljö. Jag flyttade ut så fort jag kunde.

Flera klagomål. Flera studenter klagar på upplevda brister i lägenheterna. Numera finns en e-tjänst där det går att felanmäla. Foto: Stefan Källstigen

Rebecka Eidenert säger att hon inte kan gå i svaromål för påstådda brister som den tidigare ägaren inte ska ha åtgärdat. Men SBS arbetar nu för att slutföra de projekt som tidigare ägaren startade. En del är att bygga klart studenthuset närmast Bromstensvägen med 200 studentlägenheter.

I huset närmast järnvägen, med 86 studentlägenheter, ska fasaderna färdigställas.

– Vi utreder om ytterligare åtgärder behöver göras även invändigt i de lägenheterna, säger Rebecka Eidenert.

Ett arbete som preliminärt beräknas börja i juni.

"Felanmäl brister"

Hennes svar till studenterna är att felanmäla upplevda brister. Men på en punkt tänker SBS inte lyssna på hyresgästernas krav, att sänka hyran.

– Det är en hyresnivå som avspeglar nyproduktion i Stockholm. Nyproducerade lägenheter är dyrare.

Ny ledning. Tidigare ägaren av studentbostäderna, Prime living, har numera gått samman med SBS men har enligt SBS inget inflytande över verksamheten. Foto: Stefan Källstigen

Men Isabelle Wallin tycker inte att hyran i dagsläget är rimlig, bland annat eftersom huset saknar en port.
– Om dom tänker behålla standarden som är i dag är det inte rättfärdigat med 7 100 kronor i hyra för en bostad (31 kvadratmeter, reds anm) för studenter långt bort i Spånga.
Rebecka Eidenert ger dock ett löfte om att "titta närmare på den frågan":
– Det är beställt åtgärder för att få ett komplett skalskydd till byggnaden och vi kommer återkomma till våra hyresgäster med mer information när de kommer åtgärdas.

Läs även

Läs även

SBS – detta är den nya fastighetsägaren

Studentbostäder i Sverige AB, SBS startade 2018 och äger 3 000 studentlägenheter, bland annat i Lund, Göteborg och Luleå.

SBS och tidigare ägarbolaget Prime living har numera slagits samman. SBS och dess styrelse leder enligt SBS verksamheten.

De kommande tre åren vill SBS bygga ytterligare 800 studentlägenheter i området.

"Vår plan är att skicka in bygglov innan sommaren och förhoppningsvis kunna påbörja bygget vid årsskiftet", säger Rebecka Eidenert, vd.

Visa merVisa mindre

Detta har hänt

2016 gav staden klartecken till Prime living att bygga 1 100 studentbostäder på Nekvägen i Spånga.

2018 flyttade de första studenterna in.

Snart kom anmälningar om råttor i trapphus och att området var en kaotisk byggarbetsplats.

2019 stod endast ett av de planerade husen klart. Staden hotade med rivning, bostäderna måste stå klara senast maj 2021.

I december 2020 tog SBS över bostäderna.

Visa merVisa mindre