Efter att alla röster i kommunvalet är räknade står det klart att det styrande blocket backar medan oppositionen har ökat.

Det blev väldigt jämt mellan de två största partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna. M backade med omkring 1,5 procentenheter samtidigt som S ökade med runt 4,5 procentenheter.

I mandatfördelningen innebär det att de fem partierna (M, C, L, KD och SfS) som under denna mandatperiod styrt kommunen får tillsammans 29 mandat. Oppositionen (S, V och MP) får 24 mandat. För majoritet i kommunfullmäktige krävs 31 mandat då mandatfördelningen ökat från 51 till 61.

Sverigedemokraterna ökar med drygt en procent i kommunvalet och blir med sina åtta mandat vågmästare.

Styr i minoritet

De fem styrande partierna är överens om att fortsätta styra kommunen trots att de inte samlar tillräckligt många mandat för egen majoritet.

De räknar med att SD kommer att fortsätta rösta för kommunlednings förslag och emot oppositionens som det konsekvent gjort under den pågående mandatperioden. På så sätt kommer kommunledningens förslag gå igenom ändå.

– Naturligtvis hade vi helst sett en egen majoritet igen, men nu är läget som det är och vi får anpassa oss efter det, säger de fem gruppledarna för (M, C, L, KD och SfS) i ett gemensamt uttalande.

De anser att det är viktigt att nuvarande kommunledning får fortsätta styra Sigtuna eftersom de arbetat bra tillsammans och vill fortsätta utveckla kommunen i den riktning de gjort under den gångna mandatperioden.

Sviker sina väljare

Oppositionsrådet Marie Axelsson är besviken över att varken Centern eller Liberalerna har kommit till samtal med Socialdemokraterna. Hon anser att de sviker sina väljare och ideal att som parti inte samarbeta med Sverigedemokraterna.

– Jag är förvånad över att både C och L så lättvindigt går in i ett minoritetsstyre och kommer att vara beroende av SD i varje omröstning, säger Marie Axelsson.

Kommunledningen menar att Socialdemokraterna endast är ute för att svartmåla och att de inte kommer att vara beroende av SD. De uttalar sig gemensamt i ett meddelande till Mitt i:

"Att försöka hävda att SD skulle få inflytande över vår politik är felaktigt. Det kommer inte ske. Men det står naturligtvis såväl S som SD eller något av de andra partierna fritt att rösta på våra förslag".

Det som händer nu är att de olika posterna ska fördelas och arbetet ska organiseras för de kommande fyra åren. Inom de närmaste veckorna ska arbetet med budgeten för 2023 inledas då den ska beslutas av kommunfullmäktige i november.