Anna Starbrink (L) välkomnar att hemlösa och andra riskgrupper som lever i stor utsatthet nu kan erbjudas vaccination mot covid-19. Foto: Mikael Andersson & Stefan Källstigen

Nu vaccineras hemlösa i Stockholm

Vaccinationen av hemlösa och andra socialt utsatta i Stockholm är igång. Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) räknar med en snabb och effektiv vaccination.

  • Publicerad 08:43, 29 apr 2021

Nu startar vaccinationen av hemlösa och andra socialt utsatta grupper som papperslösa, asylsökande och kvotflyktingar i Stockholm. De ingår i den tredje vaccinationsfasen eftersom de har svårt att följa rekommendationerna och skydda sig själva och andra mot covid-19.

Beppo fick covid-19 utan tak över huvudet

Enligt Regionen handlar det om runt 11 000 personer som saknar fast bostad som nu ska erbjudas vaccin. En del av dem kommer få sprutan på öppenvårdsmottagningen Capio Pelarbacken som vänder sig till hemlösa. Sprututbytet ska också erbjuda vaccin till sina patienter, liksom metadon och subutex-mottagningar.

"Snabbt och effektivt"

Det är viktigt att vaccin finns tillgängligt där människor i hemlöshet brukar röra sig, enligt hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

– Jämlik vård betyder att vi får göra särskilda ansträngningar för att nå personer som lever i samhällets marginaler. Genom att gå via de vårdverksamheter som redan arbetar med bland andra hemlösa personer, kommer vi kunna nå ut snabbt och effektivt, säger Anna Starbrink i ett pressmeddelande.

Staden ska informera

Enligt socialborgarrådet Jan Jönsson (L) ska staden hjälpa till att nå ut med information om vaccinet, bland annat med hjälp av uppsökare på Centralstationen.

Precis som andra stockholmare ska sociala utsatta grupper också vaccineras på vårdcentraler och de kan liksom andra prioriterade grupper boka in sig på någon av regionens vaccinationscentraler, enligt Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Han vill också se ett uppsökande arbete ute på härbärgen och sprutbyten tillsammans med frivilligorganisationer och kommuner för att informera om vaccinationen.

Kan bli mobila vaccinationer

Vänsterpartiet i Regionen har tidigare föreslagit att hemlösa ska erbjudas vaccin på daghärbärgen och att en vaccinationsbuss ska köra runt i stadsmiljöer där hemlösa brukar samlas.

På frågan om regionen ser behov av ytterligare insatser för att vaccinet ska nå ut till socialt utsatta svarar Magnus Thyberg:

– Vi planerar allt eftersom. Det kan handla om mobila verksamheter eller liknande, säger han.