Haningealliansens (M, L och KD) budget för kommande år klubbades i kommunfullmäktige i måndags med stöd av Sverigedemokraterna.

– Det en budget som präglas av lågkonjunktur. Intäkterna ökar i lägre takt och kostnader ökar i högre takt, vilket gör att vi får effektivisera. Samtidigt kommer vi att lägga en ganska försvarlig reserv i kommunstyrelsen för att snabbt kunna göra korrigeringar beroende på om det blir värre eller bättre under 2024, säger kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M).

Trots kärva tider är det viktigt att hålla fast vid målet om ett resultat på två procent, menar han.

– Om allt skulle gå tokigt så har vi ändå ett budgeterat resultat på 130 miljoner vilket känns tryggt.

Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Angie Gray

Ny ekonomisk styrning

Skola och förskola är de verksamheter som får extra tillskott på bekostnad av äldreomsorgen, verksamheter inom kultur och fritid, kommunstyrelsen samt till viss del socialnämnden som få räkna med mindre pengar. Det har man kommit fram till genom att den ekonomiska styrningen från och med nu ska göras via jämförelse i så kallad nettokostnadsavvikelse (se faktaruta).

– Då används väl utredda parametrar för att mäta utgifter med nådd effektivitet. Vårt mål är att närma oss Storstockholms nettokostnadsavvikelse och då ser vi att skola och förskola behöver ramtillskott under mandatperioden vilket behöver tas från andra verksamheter. För vi tänker inte höja skatten, utan den vill vi på sikt sänka, säger Sven Gustafsson.

Tre satsningar

Haningealliansen vill också trappa ner kommunens egna investeringar, och i stället få externa aktörer att bygga till exempel förskolor och skolor.

Men tre prioriterade satsningar lyfter man ändå fram i budgeten för 2024-2027: etableringsprojekt för Norrby gärde, en trafiklösning vid Österports handelsplats där bland annat Ica Maxi ligger, samt ett trygghetsstråk med upplyst gång- och cykelbana som förbinder nya Vega med Handen.

– Det är en första åtgärd för en sammankoppling mellan Vega och Handen. Sedan ser jag gärna att Mellanberg utvecklas till en mer publik plats, säger Sven Gustafsson.

"Klen och idéfattig"

Socialdemokraterna, det största partiet i opposition, tycker att det hade behövts en mer offensiv budget givet det ekonomiska läget, och att ett lägre resultat skulle vara godtagbart 2024 bara man tar igen det längre fram.

– En stor utmaning är de ökade pensionskostnaderna för 2024 och 2025, och vi vet inte om regeringen kommer att skjuta till några extra statsbidrag. Men oaktat det så skulle kommunledningen kunna vara mer offensiv med satsningar och prioriteringar. De borde se budgeten för mer än ett år i taget och ge verksamheterna rimliga planeringsförutsättningar över tid. Jag tycker att det är en klen och idéfattig budget, säger Meeri Wasberg (S), oppositionsråd.

Meeri Wasberg (S), oppositionsråd

Meeri Wasberg (S), oppositionsråd

Angie Gray

Hon reagerar särskilt mot att Haningealliansen inte vill bygga egna nya förskolor och skolor utan förlitar sig på privata aktörer.

– Jag tycker att det är att ha låga ambitioner vad gäller kommunens verksamhet.