Lyft. Tenstadalen ska rustas upp och bland annat få löpbanor i uppförsbacke, en ny rutschkana, grillplatser, bänkar och lekytor. Foto: Siri Ersson, Stockholms stad

Nu ska Tenstadalen rustas upp

Breddad cykelbana, grillplatser, löpbanor, plats för lek och rekreation. Snart ska Tenstadalen få sig ett rejält ansiktslyft.

  • Publicerad 12:32, 2 dec 2020

Tenstadalen är ett parkområde mellan Spånga och Tensta, med stora gräsytor och vatten, koloniområden, fornminnen, och ett gång– och cykelstråk.

Nu ska platsen bli ännu mer attraktiv när trafiknämnden beslutar att rusta upp dalen.

– Det kommer bli ett stort lyft för hela området. Tanken är att dalen ska vara som ett andra vardagsrum för boende, dit folk oavsett ålder kan gå och ha roligt, mötas, och samtidigt känna sig trygga och säkra, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Staden kommer bland annat satsa på lek och aktivitet, och ska bygga en lång rutschkana, en klätterdel och löpbanor i uppförsbacke vid Hjulstaslänten. Dessutom ska man skapa nya samlingsplatser med bänkar, grillplatser och lekmöjligheter för små barn.

– Vi kommer också satsa på en bättre och mer spännande ljussättning som ett sätt att aktivera grönytorna; det ska vara identitetsskapande för området. Man ska veta var man är och känna sig trygg, säger Daniel Helldén.

Breddar gång– och cykelbanan

Genom dalen går en gång– och cykelväg som förgrenar sig och ansluter till omkringliggande bostadsområden. Även den ska renoveras.

– Det är ett stråk som vi passar på att bredda för att bidra till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, säger Daniel Helldén.

Parallellt med park– och cykelprojektet pågår även planering för en dagvattenpark i anslutning till Bällstaån som mynnar ut i dalen, något Mitt i tidigare rapporterat om.

För det projektet ansvarar Stockholm Vatten och Avfall.

– Det ligger lite senare, men kommer innebära ytterligare ett lyft för området, säger Daniel Helldén.

Byggstart för den första delen av upprustningen är planerad till våren 2021 med färdigställande under 2022.

– Det är otroligt roligt att kunna göra det här, särskilt när det finns så mycket kreativitet i det arbete som tagits fram. Projektet kommer gå alla till dels och det gläder mig att kunna vara med och besluta om, säger Daniel Helldén.

Tenstadalen

Rustas upp för 42 miljoner kronor, med finansiering om 30 miljoner från projektet Grönare Stockholm och 12 miljoner från cykelmiljarden.

Byggstart för upprustningen är planerad till våren 2021, med färdigställande under 2022.

Ärendet har beretts inom trafikkontoret, tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Officiellt beslut om upprustningen klubbas på trafiknämndens sammanträde den 10 december.

Visa merVisa mindre