Ute vid Albysjön finns en av Tyresös äldsta gårdar, Rundmar. Tack vare sitt läge vid den grunda viken och infarten till sjösystemet på Södertörn har platsen varit bebodd ända sedan början av medeltiden.

Eftersom gården ansågs värdefull för det rörliga friluftslivet köptes den av kommunen för cirka tio år sedan. Men sedan 2017 har torpet stått öde och i dag växer gräs och sly i kapp över markerna.

Det ska det bli ändring på.

För två år sedan klubbade Tyresö kommun en strategi för hur Rundmars gård och kommunens andra tolv kulturfastigheter ska tas tillvara på bästa sätt. Och sedan dess har sökandet efter en ny arrendator startat.

– Det stämmer att kommunen utreder framtida hyresgäst och verksamhet på Rundmars gård. Vi har inte landat något ännu gällande hyresform eller tidplan, skriver Anna Grönblad, enhetschef för analys och tillväxt på Tyresö kommun, i ett mejl.

Publik verksamhet

I strategin står det att Rundmar kan bli en målpunkt med en publik verksamhet längs vandringsleder och värdefull natur.

Solveig Dahl, ordförande i Naturskyddsföreningen Tyresö, har många idéer på vad platsen kan utnyttjas till. Hon tillhör en av de sex föreningar som 2021 skrev på ett upprop mot vad de anser är vanvård av kommunägda torp och gårdar.

– Jag har hört att kommunen söker någon som kan bo där året runt med betande djur. Det optimala vore om de hittar någon som också vill driva ett kafé, guidade turer och enklare övernattning. Det är unikt i världen att vi har en nationalpark så nära en storstad och lite skämmigt att man inte har tagit vara på möjligheterna än.

Redan idag ligger gården längs en led som många passerar när de besöker Tyresta nationalpark.

Redan idag ligger gården längs en led som många passerar när de besöker Tyresta nationalpark.

Pekka Pääkkö

Ny entré till Tyresta

När den planerade bron över Nyforsviken också snart står klar menar Solveig Dahl att Rundmar kommer att bli ännu mer attraktivt och tillgängligt. 

– Bron är en förbindelse mellan Tyresö och Tyresta, och Rundmars gård blir som en entré till nationalparken. Då kan det inte stå ett ruckel där som ingen bryr sig om. Men det handlar inte bara om huset – hagarna håller också på att växa igen och man måste slå av slyn innan den hinner rota sig för mycket och markerna blir förstörda. Ska någon kunna bo där måste de börja nu. 

Anna Grönblad meddelar att kommunens skötselansvariga ser över vilka driftsåtgärder som behövs göras från år till år, men kan inte svara på om det ska slås av någon sly i närtid.

– Nu tittar kommunen på vad vi kan göra med platsen och vilka behov av upprustning som finns. Vårt mål är att hitta en långsiktigt hållbar lösning för platsen. Tills vidare så driftas fastigheten som vanligt.