Oklar framtid. Hovings malmgård i Danvikstull uppfördes på 1700-talet. Länge har det varit oklart vad det ska bli av gården, som varit stängd i ungefär fem år. Foto: Sophie Stigfur

Nu ska 1700-talsgården säkras för framtiden

I Danvikstull ligger Hovings malmgård, med anor från 1700-talet. Länge var det oklart vad det skulle bli av huset, men nu har arbetet med att säkra dess framtid satt igång.

  • Publicerad 16:44, 2 nov 2020

Hovings malmgård uppfördes på 1770-talet, och har under åren bland annat huserat Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare. Vid millennieskiftet köpte Einar Mattsson AB tomten av staden, som kom att användas för kursverksamhet.

Huset var dock i så pass dåligt skick att det ansågs farligt att vistas i det, och har därför stått tomt sedan ungefär fem år tillbaka.

En större upprustning, eller utveckling av platsen, har under åren dröjt eftersom Einar Mattsson och staden inte kunnat enas om ett förslag för gårdens framtid.

Här förfaller det anrika huset på Södermalm

Nu har det dock ett projekt sjösatts, med målet att rusta upp gården.

– Vi har påbörjat förberedande arbeten för grundförstärkning av huset. Innan vi kan förstärka måste vi göra mindre, varsamma rivningar av delar av den gamla inredningen, och det görs i samråd med en byggnadsantikvarie, säger Claes Granström, projektutvecklare på Einar Mattsson.

Slitet och gammalt

Att en förstärkning måste göras beror på att huset har kraftiga sättningsskador, menar Claes Granström. Det arbetet kommer stå klart i slutet av 2021.

– Sedan måste huset vila i två år för att stilla sig efter grundförstärkningen. Efter det är det inte helt klart vad det ska bli av malmgården. Men planen är att själva huset på sikt ska renoveras, och även taket och fasaden.

Ny plan för förfallen 1700-talsgård på Södermalm

I trädgården kommer några almar, som drabbats av almsjuka, tas ned. Träd och buskar ska gallras och beskäras av arborist för en tryggare och säkrare miljö. Annars ska växtligheten lämnas som den är.

– I det här skedet kommer vi bara upprätthålla och vårda den miljö som finns, säger Claes Granström.

Framtiden inte bestämd

Vad det blir av insidan av huset väntar in beslut om hur platsen ska nyttjas i framtiden.

– Vår förhoppning är att kunna utveckla mer på tomten, som tillför något till malmgården. En idé som som det ser ut nu, är vårdbostäder. Det skulle i så fall vara en mindre omfattande exploatering än tidigare skisser, säger Ewelina Holm, press- och kommunikationschef på Einar Mattsson.

I själva malmgården verkar det dock inte tal om att ha bostäder.

– Den kommer användas till något, det finns olika idéer men inget är satt i sten. Vi börjar med grundförstärkningen, säger Ewelina Holm.