Med Matlyftet vill trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) bryta isolering bland äldre. 2020 gick pengarna bland annat till att få äldre män att laga mat tillsammans på Mötesplats Fagersjö. Foto: Sacharias Källdén/Veronica Johansson

Nu satsas det på matmys för äldre

Matlagningskurser, gemensam­ bakning och utflykter med matsäck ska göra stadens äldre mindre ensamma – 11,5 miljoner kronor satsas på Matlyftet.

  • Publicerad 16:56, 28 apr 2022

I fyra års tid har staden beviljat pengar till stadsdelarna genom Matlyftet, ett initiativ för att bryta isolering och ofrivillig ensamhet bland äldre.

– Vi använder måltider som redskap. En bonuseffekt är att kunskapen om mat ökar i verksamheter och hos äldre själva, säger äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

Pengarna går till specifika insatser som varje stadsdel söker pengar för.

18 miljoner söktes

När Matlyftet introducerades­ 2019 söktes och anslogs ungefär tre miljoner kronor.

I år söktes 18 miljoner kronor, 11,5 miljoner beviljades.

– Vi prioriterar insatser med syfte att skapa social gemenskap bland äldre och insatser som är långsiktiga. Pengarna fördelas heller inte efter folkmängd, utan skickar man in många ansökningar och har bra idéer får man mer pengar.

Innerstaden har beviljats 3,2 miljoner kronor för insatserna.

De går till bland annat till matlagningskurser, gemensam bakning och matmarknader.

– Många av insatserna hade inte blivit av utan Matlyftet. Modellen skapar kreativitet och idérikedom i stadsdelarna, säger Erik Slottner.

– Sedan kan man fundera på hur det uppsökande arbetet kan stärkas så vi når dem med allra störst behov. Det finns alltid en risk för att den här typen av insatser nyttjas av de som redan är socialt aktiva.

Vänsterpartiet kritiskt

Beslut i ärendet togs nyligen av äldrenämnden.

Vänsterpartiet reserverade med hänvisning till en rapport om Matlyftet gjord av Stiftelsen Äldrecentrum.

Den slog fast att en stor entusiasm fanns bland medverkande, men att bristen på systematisk uppföljning gör det svårt att veta om insatserna gett effekt.

I stället för Matlyftet vill Vänsterpartiet se att pengar och resurser bland annat läggs på att utbilda personal, vid verksamheter som jobbar med äldre, i frågor som rör näring vid måltider.

Det går pengarna till i innerstan

Totalt beviljades anslag på 11,5 miljoner. Av dessa går 3,2 miljoner till innerstan och går bland annat till följande:

Kungsholmen (1 000 000 kr)

Samiska, tornedalska och finska måltidsevent

Mellanmålsprojekt, provsmakning

Mat- och bakgrupp

Södermalm (1 350 000 kr)

Helgöppet för träffpunkter

Bussutflykter med gemensam måltid

Trädgårdsgrupp

Vasastan (470 000 kr)

Tårttävling

Smakprovning av exotiska frukter

Matresa till Sveriges landskap

Östermalm (400 000 kr)

Skördemarknad

Önskelunch

Matlagningskurs för seniorer i ordinärt boende

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre