Konstruktionen består av dubbla stålskivor med sandsäckar emellan. De tar tre dagar att montera och ska kunna stå emot splittret från en bomb eller missil som träffar tunnelbaneuppgången.

I decennier har de legat nedpackade i hemliga bergrum på ett 20-tal av Stockholms tunnelbanestationer. Nu är de på väg att åter bli en viktig del av Stockholms beredskap vid händelse av krig.

– Vi gjorde en testmontering i Fridshemsplans tunnelbanestation förra våren för att bedöma tidsåtgången. Det förändrade världsläget gör att vi vill ha beredskap om det händer något, berättar Hicham Chardi på Region Stockholms trafikförvaltning.

"Skäligt skydd"

Senast den sista mars ska Sveriges alla kommuner och regioner ge besked till Myndigheten för samhällsskyd och beredskap (MSB) hur många skyddade utrymmen som finns och hur många ytterligare som skulle kunna skapas.

Ett skyddat utrymme ska enligt tidigare lagstiftning kunna ge "ett skäligt skydd mot radioaktiv strålning och splitter", men det behöver inte uppfylla kraven för ett riktigt skyddsrum.

– Vissa källare, parkeringsgarage och vägtunnlar kan också fungera som skyddade utrymmen. Men sedan de togs bort ur våra system 2006 finns inga samlade uppgifter om hur många sådana platser som finns, säger Anders Johannesson, chef för enheten för befolkningsskydd på MSB.

Ändrat inställning

Inventeringen som nu görs är det första steget för att återinföra kategorin, berättar han. Skälet att de togs bort ur lagstiftningen var att man ansåg att alla invånare skulle ha rätt till samma skydd. Förra året ändrade regeringen inställning:

"Även om skyddade utrymmen inte håller samma skyddsnivå som skyddsrum är det ett effektivt sätt att vid höjd beredskap snabbt öka skyddsnivån i hela samhället", skrev regeringen i sitt uppdrag till MSB.

– Det har också byggts väldigt många nya bostadsområden de senaste decennierna och det kan finnas många utrymmen där som kan användas som skydd, säger Anders Johannesson.