– Vi arbetar med teknik i samspel med till exempel slöjd, musik, film och poesi. Eleverna får samtidigt utveckla ett förhållningssätt till teknik, hållbarhet och entreprenörskap. Det är just där jag tror vi kommer att bidra mycket med vår skolverksamhet, säger Maria Franzén, verksamhetsansvarig och IT-pedagog på Makerzone.

Till att börja med riktar sig Makerzone mot förskolans och skolans elever och pedagoger. Lektioner kan genomföras i en kreativ och öppen miljö som präglas av ett lärande genom att utforska, ofta i grupp, digitalt eller fysiskt.

På sikt för alla

Syftet är att upptäcka och skapa. Tanken är att Makerzone ska vara fyllt av skaparlust i samspel med teknik samtidigt som undervisningen, som är öppen från förskoleklass till gymnasiet, ska bidra till att målen i läroplanen uppnås.

På sikt är planen att Makerzone ska öppnas för alla invånare i kommunen och vara en mötesplats för workshops, fortbildning, inspiration och samarbeten.

Makerzone drivs av Sollentuna kommun tillsammans med företaget Wellstreet, i projektform fram till 2022.

Både kommunala och fristående skolor och förskolor är välkomna till lokalerna som är stora och öppna. Ytan på 400 kvadratmeter möjliggör flera parallella projekt och där finns ett atrium som kan användas för informella möten och utställningar.

– Här finns stor möjlighet till utveckling och att prova på det material som finns på plats. Till exempel 3D-skrivare, olika robotar, VR-glasögon och en slöjdsal, säger Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Skapar möten

Ytterligare ett syfte är att stimulera nyfikenhet kring innovation och hållbar samhällsutveckling. Möten med representanter från olika företag för erfarenhetsutbyte inom entreprenörskap är en viktig del av vad Makerzone kan erbjuda.

– Vi är stolta och glada att vi kan bidra med erfarenhetsutbyte mellan de unga teknikföretagen som är kopplade till Wellstreet och Sollentunas barn och unga. De kan agera mentorer och lära ut ett förhållningssätt som främjar innovation och entreprenörskap, säger Mikael Wintzell, medgrundare och vd på Wellstreet.

Verksamheten kommer att vara corona-anpassad och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. På grund av corona blir det inte någon formell invigning med pompa och står.

Men den 20 oktober öppnar i alla fall Makerzone på allvar, i bottenvåningen i The Factory.