– Det är bara, bara, fördelar, säger Lena Berglund, regionchef på energibolaget Eon.

Eller vad sägs om att kunna koppla in olika digitala tjänster i sin elmätare så att man kan hitta hushållets energitjuvar?

Eller kunna se elproduktionen om man har egna solpaneler och underlätta vid felsökning och åtgärd vid elavbrott?

En miljon mätare

För Eons del började arbetet med att byta ut alla elmätare redan för ett och ett halvt år sedan, i Skåne och Västernorrland.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut 2018 om att alla elmätare i landet ska bytas ut. Enbart för Eon innebär det att en miljon mätare byts, och nu har arbetet startat i Österåker.

– Hittills har vi hunnit byta 600-700 mätare i kommunen, berättar William Sato, arbetsledare för One som utför installationerna på uppdrag av Eon. Företaget har runt tio montörer i kommunen som vardera skruvar upp 10-20 mätare per dag.

I ur och skur.

I en del fall sitter mätaren inomhus vilket kräver att folk är hemma och kan öppna, i andra fall sitter den utomhus. Vid monteringen kopplas strömmen ur under en kort tid.

Öarnas tur i sommar

– I cirka en fjärdedel av fallen måste kunden vara hemma. Kunderna får ett brev tre veckor innan, berättar William Sato.

Skeppsdalsbon Krister Österberg tittar på när montören Andi Janko testar den nya elmätaren på brorsan Anders hus. Själv bor han i ett hus en bit bort och står näst i tur.

– Påverkar det fakturornas utformning? undrar han.

– Nej, det blir ingen extra kostnad för den nya mätaren, förklarar Lena Berglund.

Lena Berglund, regionchef på Eon.

Lena Berglund, regionchef på Eon.

Stefan Källstigen

Byte av elmätare på öarna i Österåker och Vaxholm är tänkt att ske i sommar, berättar William Sato:

– Åtkomsten är ju så brutalt annorlunda där beroende på årstid. Men båt har vi. Vi klarar det.

Senast 1 januari 2025 ska alla elmätare i hela landet var bytta.

De nya elmätarna underlättar för den som vill spara energi eller vill producera egen el.

De nya elmätarna underlättar för den som vill spara energi eller vill producera egen el.

Stefan Källstigen