Trafikförvaltningen i region Stockholm har presenterat sina förslag på trafikförändringar som ska träda i kraft i december.

En av de bussar som föreslås läggas ner är linje 537 mellan Upplands Väsby och Kista Centrum – en populär pendlarlinje som går morgon och eftermiddag/kväll.

Reaktionerna bland Väsbyborna lät inte vänta på sig.

"Då har man ingen chans att ta en alternativ resväg hem när pendeltågen strular. Så j-a dåligt!"

"När jag jobbade i stan rök den bussen & nu jobbar jag i Kista, tur jag har bil som reservplan. Såååå dåligt om detta går igenom."

"Så, vi bygger mer och mer och ta bort bussar mer och mer."

Så lyder några av kommentarerna på Mitt i Upplands Väsbys Facebooksida.

Upprörd över förslaget

Och kommunstyrelsens ordförande, Mathias Bohman (S), är också upprörd över förslaget.

– Upplands Väsby växer i snabb takt och har de senaste åren ökat med omkring tusen nya invånare per år. Byggandet styrs utifrån hur regionen trafikerar eller planerar att trafikera, därför är signalen om nya neddragningar otroligt allvarlig för oss Väsbybor.

Han pekar på att Väsby redan vid årsskiftet 2015/2016 drabbades hårt av neddragningar, då 30 procent av bussturerna drogs in.

– Väsbyborna lider än i dag av de neddragningarna. Jag förväntar mig att regionen gradvis bygger ut busstrafiken och turtätheten till att börja med i nivå med de nivåer Upplands Väsby hade innan neddragningarna 2015/2016.

Upplands Väsby har bara en pendeltågsstation.

– Att vi har en enda station gör att vi är otroligt beroende av den stationen. Fungerande busstrafik med en bra turtäthet är helt avgörande för Väsbyborna.

Förslaget på trafikförändringar är ute på remiss hos regionens kommuner som ska vara regionen till handa i mitten av juni.