Huvudstarockaren Jerry Williams har under veckan hyllats i Solna, den 25 mars är det fem år sedan han dog.

Samma år, 2018, skrev Sara Kukka-Salam (S) en motion om att uppkalla torget vid Huvudstagatan 9 efter Williams – ”Jerkas torg”.

För tidigt, tyckte dock byggnadsnämnden och gav avslag: ”För att använda ett memorialnamn är det fortfarande för nära inpå Jerry Williams bortgång”.

Rekommendationen var att ta upp förslaget om några år igen.

Lämplig plats utreds

I samband med årsdagen av hans bortgång, som infaller på lördag, kommer nu den rödgröna Solnakoalitionen att lägga ett initiativ om detta.

Jerry Williams växte upp på Huvudstagatan 14. Nu får han ett torg ett stenkast därifrån.

Jerry Williams växte upp på Huvudstagatan 14. Nu får han ett torg ett stenkast därifrån.

Wikimedia commons

– Det har varit viktigt att säkerställa med anhöriga att de tycker att det är en bra tajming och tanke. Nu ger vi namnberedningen i uppdrag att undersöka vilken fysisk plats som är lämplig att namnge efter Jerry Williams, säger Sara Kukka-Salam.

"Levandegör Solnas historia"

Det är alltså inte säkert att det blir just torget vid Huvudstagatan 9 enligt den tidigare idén, eller ens Huvudsta, som kommer att minna lite extra om Williams.

– Vi ska inte låsa oss vid någon plats, uppdraget, utredningen, gäller för hela Solna. Men "Jerkas torg" är ett förslag, absolut.

Att hedra Solnabor med gator och torg är en fin och viktig tradition, anser hon.

– Det är ett sätt att levandegöra Solnas historia för kommande generationer. Jerry var en folkkär Solnabo och artist som vi bör uppmärksamma nu och i framtiden.