Många blev besvikna när stadsdelsnämnden röstade nej till en bastu i Vinterviken i november 2019. Men det kan bli en bastu ändå. Två vänner, Mathias Leveborn och Edward Beskow, har sökt bygglov för en privat finansierad bastu och den 17 februari är ärendet uppe i stadsbyggnadsnämnden.

– Politikerna sa nej till att bekosta en bastu men tillade att de kunde tänka sig att stödja ett privat initiativ. Därför har vi goda förhoppningar om ett ja, säger Mathias Leveborn.

Betalar bygget själva

Duon tänker sig en flytbrygga med små bungalowliknande trähyddor och en landgång in till bryggan vid Örnbergets bad. Tanken är att de själva ska stå för byggkostnaden och sedan hyra marken av staden.

– Vem som helst får sedan bada bastu där, mot en avgift. Bastun ska vara till för alla, säger Mathias Leveborn.

"Fler bastur behövs"

Mathias Leveborn var vänsterpartistisk politiker i Södermalms stadsdelsnämnd fram till valet 2018 och en av dem som såg till att den populära bastun i Tantolunden kom till. Där måste man vara medlem i bastuföreningen för att få bada utom vid vissa tider som är avsatta för allmänheten – en modell som Mathias Leveborn och Edward Beskow alltså inte tänker sig i Vinterviken.

Mathias Leveborn bor numera i Nacka men vurmar ändå för en bastu i Vinterviken.

– Jag gillar att bada bastu och tycker att det behövs fler bastuanläggningar både i söderort och norrort. Vinterviken är en väldigt fin plats där det skulle passa jättebra med en bastu där, säger han.

Information om projektet kommer att läggas ut på vintervikensbastu.se.

https://www.mitti.se/nyheter/klubbat-nej-till-bastu-i-vinterviken/repskC!8FAuuO61XGF0TwoNu2Hbg/