Som Mitt i Skärholmen tidigare har berättat var tanken att Sätra vårdcentral tillfälligt skulle flytta till Bredäng. De både vårdcentralerna har sedan några år tillbaka legat i samma lokaler eftersom det saknats lokaler när Sätra centrum ska byggas om.

Men från och med den 1 juni har vårdcentralerna slagits samman helt och den nya vårdcentralen heter nu Bredäng Sätra vårdcentral.

– För oss innebär det enklare hantering av journaler och system då vi inte längre kommer behöva administrera Bredäng och Sätra var för sig. Det bidrar till ökad patientsäkerhet och att vi får mer tid för patienten, säger Ann Carlswärd som är verksamhetschef för vårdcentralen i ett pressmeddelande.