Visionsbild. Vasagatan norrut, vy från Klarabergsgatan efter ombyggnationen. Foto: Sweco Architects

Nu byggs nästa del av Vasagatan om

Sedan 2018 har arbetet med Vasagatan pågått och under natten mellan måndag och tisdag börjar nästa del.

  • Publicerad 16:30, 25 okt 2021

I natt börjar nya arbeten på Vasagatan. Det är den östra sidan av Vasagatan, mellan Bryggargatan och Klara Vattugränd som ska byggas om.

All trafik för gående, cyklister och bilister kommer att ledas om och framkomligheten blir begränsad under hela byggtiden.

Arbetet beräknas pågå till slutet av maj 2022, med ett uppehåll under januari och februari. När denna del i projektet är färdig återstår det att asfaltera körfält på Vasagatan, montera refuger, trafikljus och måla linjer på vägarna. Detta ska ske under våren och sommaren innan projektet ska vara färdigt i september 2022.