Kommunstyrelsens ordförande. Henrik Thunes (M) är högste ansvarig för arbetsmiljön i kommunledningskontoret. Foto: Tomas Stark

Nu beställer kommunen en oberoende utredning

Majoriteten sa nej till en utredning av arbetsmiljöarbetet i kommunen när oppositionen begärde det 2019, men har nu svängt och beställer en beroende granskning.

  • Publicerad 10:56, 6 dec 2021

Där och då gick det inte att se att det fanns några brister.

– Vi vidtog en rad åtgärder 2019, exempelvis en regelbunden och tät uppföljning av arbetsmiljön, och medarbetarenkäter med hög svarsfrekvens visar också att det har blivit bättre. Men nu har det tillkommit ytterligare information, som inte fanns 2019, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M).

Varför sa ni nej till en beroende utredning 2019?

– Att konflikter uppstår i en organisation med flera tusen medarbetare är olyckligt men tyvärr inte ovanligt. Den gången fann vi brister som vi rättade till. Vi konstaterade att vårt systematiska arbetsmiljöarbete fungerade väl i grunden men gjorde vissa justeringar.

Men SVT:s granskning fick er att ändra er?

– Nu har nya uppgifter tillkommit. Utifrån det behöver vi undersöka vad vi missar och inte fångar upp, säger Henrik Thunes.

En liten varningsklocka kunde dock ha ringt i somras då Arbetsmiljöverket efter en inspektion påpekade flera brister när det gäller just kommunledningens systematiska arbetsmiljöarbete. Kommunen fick ett år på sig att åtgärda bristerna, annars ”kan vi komma att besluta om ett föreläggande eller förbud” skrev Arbetsmiljöverket i sitt beslut.

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder på kommunhuset

"Huvudet i sanden"

Oppositionsrådet Anton Lindgren (S) anser att majoriteten Sollentunas styrande politiker ”aktivt har kört huvudet i sanden” när det gäller arbetsmiljöproblemen i kommunhuset.

– Politiker ska inte gå in i enskilda ärenden men man måste ta hand om systematiska brister. Vi föreslog redan 2019 att det skulle utredas och att vi skulle inrätta en extern "whistle blowing"- funktion och ett personalutskott under kommunstyrelsen som kan få löpande information, säger han.

"Vi behöver göra mer"

Sollentunapartiets gruppledare Anki Elken tycker att det är bra att en extern utställning ska bli av, till slut. Den som majoriteten vill ha är dock inte tillräckligt långtgående, anser hon.

– Den tittar bara från nu och framåt. Men här här folk mått dåligt i många år och många har sagt upp sig på grund av arbetsmiljön och då bör vi även utreda bakåt och ta reda på vad som har hänt, säger hon.

På kommunstyrelsens sammanträde i dag den 6 december kommer Sollentuapartiet att, troligen med stöd av S, V och MP, lägga fram ett förslag om en sådan utredning.

– Det behövs att vi gör upp med den här kulturen och att vi tittar bakåt för att kunna ge folk som har drabbats upprättelse och en ursäkt. Vi kan inte bara försäkra oss om att göra minsta lilla för att följa lagen. Vi behöver göra mer. Var är medmänskligheten? säger Anki Elken.

Utredning i tre delar

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att göra en utvärdering av kommunens samlade arbete kring arbetsmiljö.

Utvärderingen genomförs av en extern konsult, PwC, som ska lämna slutrapport i mars månad nästa år.

Fokus ligger på att utvärdera effekterna av kommunens nuvarande arbetsmiljöarbete och se till möjliga förbättringsområden. Utvärderingen görs i tre steg:

Del 1 har huvudsakligt fokus på övergripande struktur, styrning och ledning.

Del 2 fokuserar på processerna och på vilket sätt arbetsmiljöarbetet fullföljs i organisationens verksamheter.

Del 3 sätter fokus på identifierade förbättringsområden och rekommendationer framåt.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Man till sjukhus – gick igenom isen

Nyheter Räddningstjänsten uppmanar om att vara försiktig Räddningstjänsten fick rycka ut efter att en man gick genom isen på Edsviken. "Var extremt försiktig".onsdag 19/1 14:22

Älgen i Edsviken nere för räkning

Nyheter Vinterstormen fällde skogens konung igen Efter drygt ett och ett halvt år på sin post, på grundet utanför strandpromenaden i Tegelhagen, har plåtälgen i Edsviken ännu en gång fallit offer för en vinterstorm.onsdag 19/1 12:20