– De säger att man ska kunna nå utsiktsplatsen från Falkbergsvägen, men glöm det!. Äldre och handikappade har inte en chans att gå via branten på berget, säger Hans Nyman.

Hans Nyman och Marit Silins promenerar på berget där stigen mellan Falkbergsvägen och utsiktsplatsen kommer att gå när de nya husen uppe på platån har byggts.

Hans Nyman och Marit Silins promenerar på berget där stigen mellan Falkbergsvägen och utsiktsplatsen kommer att gå när de nya husen uppe på platån har byggts.

Tomas Stark

Han bor i Landsnora, strax norr om Falkberget, och ledde styrkorna när en uppeldad opinion lyckades stoppa de enorma exploateringsplanerna för Falkberget för drygt 30 år sedan.

– Jag var ordförande i villaägareföreningen och flög i taket när jag fick se byggplanerna då. De ville bygga spårväg från Mörby, en lågstadieskola, hundratals bostäder i Kvarnskogen, tre höghus vid kraftstationen, och terasshus utmed hela Falkberget – ända ner till vattnet!

"Byggs uppe på platån"

På ett möte med alla kommunpolitiker i Edsbergskyrkan kunde Hans Nyman och de andra motståndarna lägga fram uppemot 20 000 namn som var emot planerna.

– Det var valår och politikerna backade helt och hållet.

Men nu smids alltså exploateringsplaner på Falkberget på nytt och Hans Nyman är återigen en stark motståndare – även om sju tvåvåningshus är minst sagt småskaligt jämfört med vad som var på gång i början av 1990-talet.

– Ja, men området är lika värdefullt nu som då med sin natur och fantastiska utsikt, säger han.

– Och nu ger man sig in i hjärtat av Falkberget. De nya husen byggs uppe på platån, den bästa marken, där promenadstigarna går, säger Marit Silins som bor på andra sidan Edsviken men som ändå har engagerat sig i kampen för att bevara hela Södra Falkberget som grönområde.

Kommer att äga 88 procent

Den styrande majoriteten hävdar att den detaljplan som är på väg att antas är det bästa sättet att göra så stor del som möjligt av Falkberget fortsatt tillgängligt för allmänheten.

Och det är sant att kommunen i dag bara äger 15 procent av berget medan man, genom att erbjuda mark högst upp på Falkbergets platå till Falkberget Förvaltning AB i en bytesaffär, kommer att äga 88 procent framöver.

– På det här sättet säkrar vi att större delen av berget, bland annat utsiktsplatsen, är tillgängligt för allmänheten, har samhällsbyggnadsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L) sagt tidigare.

"Både brant och bergigt"

Men Hans Nyman och Marit Silins menar att detaljplanen inte alls gör berget mer tillgängligt, tvärtom.

– En stig ska gå nedanför de nya husen, men där är det både brant och bergigt, säger Hans Nyman.

– Dessutom kommer det inte att kännas trevligt att gå precis framför de nya husen. Det här innebär att området privatiseras, säger Marit Silins.

Tillgängligheten ska utredas

Allmänhetens tillgänglighet till berget i allmänhet och till utsiktsplatsen i synnerhet är knäckfrågan.

På kommunstyrelsens möte i måndags la Alliansen ett tilläggsyrkande som handlar om att utreda möjligheterna att säkra allmänhetens tillgång till utsiktsplatsen, i första hand med en gångpassage från vändplanen på Bössvägen.

– Vi får se vad som kan göras. Detaljplanen möjliggör en gångväg till utsiktsplatsen men ska den gå hela vägen fram till där naturstigen finns i dag så innebär det stora ingrepp i naturen och det vill vid undvika. Det finns för- och nackdelar. Nu får kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott titta på det, säger Moa Rasmusson.