– Vi beklagar att styret säger nej till kulturhuset, säger Anton Lindgren (S), oppositionsråd.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare rapporterat om förslaget att omvandla bibliotekshuset på Aniaraplatsen till ett kulturhus då biblioteket flyttar till Turebergshuset.

Syftet var att ge ett tillskott till Sollentunas kultur- och föreningsliv och att föreningar, barn- och ungdomsverksamhet och kulturevenemang skulle få plats under samma tak.

Pensionärerna positiva

Förslaget fick stöd bland annat av de lokala pensionärsföreningarna med cirka 2 000 medlemmar. Utöver möjligheten till en återöppnad biograf och scen för musik och teater lyfte föreningarna fram behovet av möteslokaler, som de menar har varit ett stort problem de senaste åren.

När kultur- och fritidsnämnden skulle besluta om sitt remissyttrande över motionen konstaterade man att det ”finns behov av kultur- och möteslokaler som motionen beskriver”, men majoriteten ville ändå att motionen ska avslås eftersom Aniarahuset utreds som ny lokal för kulturskolan.

– Argumentationen är ju obegriplig, varför skulle inte kulturskolan och kulturhuset kunna samexistera? säger Anton Lindgren.

Utreds just nu

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Nyman (KD) förklarar att ett kulturhus mycket väl kan samsas med kulturskolan, men att det ännu inte är klart vart kulturskolan ska flytta.

– Vi säger inte nej till det. Kulturskolan har verksamhet 15–21.30 på vardagar så en hörsal eller en scen skulle kunna användas av andra övriga tider. Men vi har två alternativ för kulturskolan – MC Collections gamla lokal i Edsvik eller Aniarahuset – och utredningen pågår just nu, säger han.