Markägaren Carl Douglas ändrade sig om villkoren. Därför blir det ingen permanent bas för ambulanshelikoptern i Ullna, Österåker, på gränsen till Täby.

Det beslutade politikerna i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd, med S i spetsen, trots att allt verkade klappat och klart redan för två år sedan.

– Vi stoppar det förslag M tidigare tagit som skulle innebära att Region Stockholm försätts i ett dyrt OPS*-liknande avtal”, förklarar hälso- och sjukvårdsregionrådet Talla Alkurdi (S).

– Att regionen ska investera i att bygga något för att sedan sälja och hyra tillbaka ser vi inte som en hållbar modell för hur Region Stockholm ska säkra långsiktighet för samhällskritisk verksamhet.

Rysslands krig påverkar

I ett uttalande i samband med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 25 april skriver Region Stockholm att även kriget i Ukraina påverkat:

”Markägaren har uttryckt en vilja att bedriva annan helikopterverksamhet i anslutning till regionens tilltänkta bas, vilket regionen inte bedömer är möjligt med hänsyn till det skärpta säkerhetsläget”.

Beslutet att avbryta etableringen i Ullna stöddes även av oppositionen:

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ville avbryta etableringen, men med tillägget att basen i stället bör placeras på Bromma flygplats, som en tidigare utredning pekat ut som den lämpligaste platsen.

Olika bud om placering

– Sossestyrets hattande kring ambulanshelikopterns placering sätter patienterna i risk. Det är dags att sätta ned foten och en gång för alla bestämma att helikoptern ska ha sin bas på Bromma flygplats, säger Charlotte Broberg (M), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Talla Alkurdi avfärdar uttalandet och menar att det M, L och KD själva dragit ut på ärendet, då de under många år styrde Region Stockholm/Stockholms läns landsting.

Även SD stödde förslaget att stoppa basen i Ullna, men i ett särskilt uttalande förordar partiet istället att den nuvarande tillfälliga helikopterbasen i Mellingeholm, Norrtälje, permanentas och rustas.

Inför hälso- och sjukvårdsnämndens beslut har markägaren Carl Douglas beklagat Region Stockholms vändning i frågan genom sitt fastighetsbolag Wasatornet.

Wasatornet håller heller inte med om beskrivningen att man ändrat sig om villkoren – från ett tänkt arrende till ett hyresavtal – utan menar att det är något regionen känt till länge.

*OPS - Offentlig-Privat Samverkan, avtalsform som bland annat fått kritik för att kunna bli mycket dyra för offentliga upphandlare.