Kompishäng. Kompisarna och naturen värdesätts högt hos Värmdös tonåringar. Foto: Sacharias Källdén

Naturen i topp hos Värmdös unga

Det bästa med Värmdö är naturen. Det säger högstadieelever som fått svara på en enkät. Samtidigt är de unga mer trötta och stressade än tidigare.

  • Publicerad 10:06, 22 jan 2021

Naturen toppar när Värmdös högstadieelever fick frågan vad som är bäst med Värmdö. Då svarar de allra flesta, både killar och tjejer, naturen. Här ingår sjöarna, skogen och stränderna och många tycker att det är viktigt att parker och naturområden sköts om och hålls fina.

På frågan vad som är sämst svarar tjejerna kommunikationerna och killarna otryggheten på vissa platser.

Fler är stressade

Det här visar undersökningen Ung livsstil som genomförts bland drygt 500 högstadieelever i årskurs sju och nio på Värmdö. De fick svara på frågor om fritids- och kulturvanor, fysisk och psykisk hälsa och trygghet och inflytande.

Samtidigt visar svaren att fler än tidigare känner sig stressade och väldigt trötta, cirka 50 procent av tjejerna och 30 procent av killarna, och det är en ökning med cirka 15 procentenheter. Färre än sist svarar att de mår bra och enligt utredarna syns en liknande trend i hela landet.

– Undersökningen är ett bra underlag för vårt fortsatta förbättringsarbete då den ger oss inblick i vad vi lyckats med i vårt arbete kopplat till välmående hos Värmdös unga, men det visar även vad vi har mer att jobba på, säger Jasmin Farid, (M), ordförande i Värmdös kultur- och fritidsnämnd.

Fler mötesplatser önskas

På frågan vad de tycker att kommunen borde satsa mer på svarar de fritidsgårdar och andra mötesplatser för unga, parker och naturområden och fler idrottsanläggningar. Svaren visar att något fler killar än tjejer besöker kommunens fritidsgårdar.

Det allihop vill är att kunna hänga med sina vanliga kompisar på gården och att det är både killar och tjejer där. För killarna är det viktigast att gården är helt alkohol- och drogfri medan tjejerna lyfter att lokalerna måste vara mysiga och anpassade för ungdomar.

Några av tonåringarna känner sig otrygga utomhus i Värmdö. 14 procent av tjejerna och fem procent av killarna säger att man känner sig rädd att röra sig ute på helgkvällar i området där de bor. Det är mer än en fördubbling jämfört med senaste enkäten. Det finns också en ökad otrygghet på bussar och andra platser utomhus i kommunen (33 procent av tjejerna och 13 procent av killarna).

Kommer det här leda till någon ny åtgärd under 2021?

– Vi har under en längre tid arbetat aktivt med alla de här frågorna. Ett exempel är att vi anpassar öppettiderna på våra mötesplatser efter det ungdomarna har efterfrågat i undersökningen, säger Jasmin Farid.

Ett annat exempel är arbetet som startat runt skateparken i Gustavsberg på ungdomarnas initiativ, där man nu gör parken mer tillgänglig för tjejer och personer som inte upplevt att parken är för dem, enligt Jasmin Farid. 

Ung livsstil

Ung livsstil är en forskningsstudie som bedrivits sedan 1984 om ungas hälsa och levnadsvanor.

Idag görs studien regelbundet i 20 kommuner. Värmdö kommun genomförde sin första undersökning 1998 och de senaste enkäterna skickades ut 2014-2015 och 2018-2019. Svaren är uppdelade på killar och tjejer.

I den senaste studien deltog 541 elever i årskurs sju och nio. Syftet är att kommunen ska använda resultatet för att göra Värmdö till en ännu bättre plats för unga. Läs hela rapporten här.

Visa merVisa mindre