Frågan om klottret på Stäkshöjden når politikerna på miljö- och bygglovsnämndens sammanträde den 23 maj. George Hannouch (C), ordförande i nämnden, säger att han inte kände till svårigheterna kring fasaden, som att den inte bara gick att måla över.

– Det du berättar för mig nu syns inte i deras bestridande på något sätt. Där borde man kanske haft en bättre dialog med förvaltningen.

Men är det verkligen föreningen som ska ta ansvar för den dialogen, eller är det förvaltningen?

– Ja, egentligen är det ett delat ansvar. Men jag kan konstatera att det skickades ut ett brev och då hade föreningen en möjlighet att berätta hur de ser på saken. Där har förvaltningen öppnat upp för en dialog tänker jag.

Men föreningen menar att förvaltningen inte varit öppna för någon dialog?

– Det är aldrig för sent att börja. Det finns tidigare exempel på tillsynsärenden där fastighetsägare upplever att förvaltningen har annan uppfattning än sin egen. Men om båda parter förstår varandras situation och vilka förutsättningar man har brukar man kunna nå en lösning.

De menar att det saknas praxis i frågan, i Stockholms stad ålägger man inte privata fastighetsägare att bort klotter exempelvis?

– Förvaltningen pekar ju bland annat på plan- och bygglagen vad gäller underhåll, men den detaljplan som gäller i området väger också väldigt tungt. I den framgår att husfasader, stödmurar, garage och plank mot E18 ska ägnas särskilt stor omsorg.

George Hannouch (C) säger att nämnden med största sannolikhet kommer gå på förvaltningens linje.

– Eftersom det finns stöd i såväl lagen som i detaljplanen blir nog beslutet därefter. Men det innebär inte att förvaltningen stänger dörren, man borde boka in ett möte och hitta en lösning som fungerar. Föreningen kan alltid överklaga till länsstyrelsen, men klottret måste bort.