Mannen har erkänt att han gjorde sig skyldig till flera bidragsbrott våren 2020. Han godtog också ett strafföreläggande som innebar villkorlig dom och 40 dagsböter.

”Entledigas från sitt uppdrag”

Efter att han uppmärksammade tingsrätten på händelserna tvingas han alltså lämna uppdraget som nämndeman.

”Tingsrätten anser att” nämndemannen ”genom begången brottslighet visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman och ska därför entledigas från sitt uppdrag”, skriver lagman Cecilia Klerbro i sitt beslut.