Den jättelika, underjordiska terminal för Nacka- och Värmdöbussarna som håller på att byggas inne i berget vid Slussen har blivit minst två år försenad, som Mitt i tidigare har berättat.

Förseningen riskerar att få stora konsekvenser för det övriga Slussenprojektet, som förutsätter att Stadsgårdsleden däckas över – precis där Nackabussarna idag har sin tillfälliga terminal.

– Vi håller just nu på att titta på en alternativ uppställning för bussarna, så att vi kan påbörja överdäckningen redan innan terminalen i berget är färdig, säger Eva Rosman, kommunikationschef på Projekt Slussen.

När ska bussarna flytta?

– Vi planerar för en entreprenadstart med överdäckningen till juni 2024. Dessförinnan behöver bussuppställningen vara löst.

Nacka- och Värmdöbussarna behöver flytta på sig nästa år för att det övriga Slussenbygget ska kunna komma vidare.

Nacka- och Värmdöbussarna behöver flytta på sig nästa år för att det övriga Slussenbygget ska kunna komma vidare.

Pekka Pääkkö

Förslaget är inte helt färdigt men den lösning som utreds är att bussarna får flytta cirka 400-500 meter längre bort längs Stadsgårdskajen, till en plats i höjd med Birkaterminalen.

Toaletter och vindskydd

– Det blir lite längre att gå. Men vi ska se om vi kan kompensera resenärerna med andra fördelar, som exempelvis toaletter och bättre vindskydd, så att totalupplevelsen ändå blir bra, säger Eva Rosman.

Den nya, permanenta terminalen ska enligt nuvarande planering vara klar i augusti 2025. Om den tidsplanen håller blir det alltså ett drygt år som Nacka- och Värmdöresenärerna behöver gå den extra sträckan bort till Birkaterminalen.

– Det finns flera frågor kvar att lösa och vi återkommer med ett färdigt förslag senare i år. Även temporära lösningar måste vara trygga, säkra och funktionella, säger Eva Rosman.