Nacka kommun har skolor, förskolor och andra lokaler motsvarande tre Globen som står tomma. Ändå stänger kommunen Eklidens anpassade grundskola den 30 juni. Skolgången som tidigare kallades särskola är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning. De 31 eleverna i årskurs 7 till 9 föreslås få gå kvar men inga nya tas in. De sista eleverna lämnar därmed skolan i juni 2026.

Bakgrunden är att Nacka gymnasium under flera år måste åtgärda sin ventilation och under tiden återta lokaler som i dag används av Eklidens skola.

Platsbrist

Kommunalrådet Mats Gerdau (M) hoppas att de anpassade grundskolorna i Sickla skola respektive Ektorps skola för årskurs 1 till 9 ska fungera som ersättning för Eklidens anpassade grundskola.

– Då kan eleverna gå från förskoleklass till nian i samma lokaler. Den tryggheten tror jag många elever uppskattar.

I och med beslutet som en enig kommunstyrelse tog den 8 april kommer antalet platser inom Nackas anpassade grundskola att minska från 118 i höst till 109 nästa år och 98 nästnästa år. En minskning med 17 procent på två år.

”Välfärd skola ser att en förändring av Eklidens anpassade grundskola troligtvis kommer att innebära en platsbrist”, skriver Einar Fransson, produktionsdirektör för välfärd skola, och Helena Ekwall, verksamhetschef för verksamhetsstöd skola.

”Fylla lokalerna”

De sju lärarna och tolv elevassistenterna på Eklidens anpassade grundskola kommer att erbjudas nya jobb inom andra anpassade grundskolor i kommunen.

Mats Gerdau hoppas att kommunens tomma skollokaler kan öppna fler möjligheter till anpassade grundskolor.

– Nu ser vi över hur man ska starta anpassad grundskola på fler håll, kanske i Stavsborgsskolan för det finns ett ökat behov. Kanske också ytterligare en resursskola. Vi får hitta andra verksamheter att fylla lokalerna med.

Nacka kommun har sedan i höstas två resursskolor för elever i behov av särskilt stöd: Skuru-Duvnäs resurskola i Skuru skola och Myrsjö resursskola.