En hopphage i gult, grönt, blått och rött som aldrig nötts av små fötter, odlingslådor som inte mött nyfikna fingrar och en så gott som oåkt rutschkana. Dörrarna är låsta, lamporna släckta och krokarna saknar jackor och namnlappar.

I oktober skulle Nacka kommun ha välkomnat 160 barn till Järlahöjdens förskola. Men inga barn kom. Årskostnaden att den står tom är för kommunen är närmare 4,6 miljoner kronor.

Förhoppningen nu är att förskolan ska öppna i höst. Men av de 67 barn som köar till förskolan har endast 10 den som sitt förstahandsval.

Fel prognos

Förskolan är en av kommunens 16 lokaler som står tomma. I flera andra fall har kommunen skrivit långa hyreskontrakt med Rikshem och Hemsö.

Kostnaden enbart för inhyrda Stavsborgsskolan, Skuru skola, Björknäs skola och Saltängens skola samt kommunala Järlahöjdens skola överstiger i år 82,2 miljoner kronor. En fjärdedel av de här lokalerna används inte. Det innebär att kommunen betalar motsvarande 19,8 miljoner kronor för ytor som står tomma.

Kostnaden för övriga nio kommunala lokaler som är helt eller delvis tomma har kommunen inte kunnat precisera.

– Vi ska så klart använda de lokaler som vi hyr. Att just Järlahöjdens förskola står tom beror på att befolkningsprognosen har slagit fel. Barn har inte fötts i den takt vi utgick ifrån. Men de kommer förr eller senare. Vi får hitta andra verksamheter som vi kan fylla lokalerna med tillsvidare, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

Vilken annan verksamhet kan vara aktuell?

– Järlahöjdens förskola ligger ju på ett skolområde så lokalerna kan kanske användas av andra barn: grundskoleelever eller gymnasieelever. Eller någon social verksamhet som en fritidsgård.

I hela landet föds allt färre barn. Fjolårets 1 079 nyfödda Nackabor var den lägsta siffran sedan 2003. I Borgholm och Arvika har kommunledningarna föreslagit presentkort respektive ett bidrag på 3 000 kronor för varje nyfödd bebis för att vända trenden. Något liknande är inte aktuellt i Nacka.

– Vi försöker att göra Nacka så attraktivt som möjligt: att man verkligen vill bosätta sig här och se sina barn växa upp här. Men att få vuxna att ligga mer – nej, det gör vi inte, säger Mats Gerdau.

I augusti invigdes nya Stavsborgsskolan i Älta med plats för 1 200 barn. Med en årshyra på omkring 29 miljoner kronor är den ett av kommunens dyraste hyresobjekt. Men skolan är bara halvfull. Exempelvis är en förskolelokal i bottenplan för 150 barn oanvänd.

Skuru skola tillhör de tio dyraste som Nacka kommun hyr. Delar av lokalerna har stått tomma sedan 2020. Även efter att Ektorps skola har flyttat in står delar av lokalerna tomma.

Skuru skola tillhör de tio dyraste som Nacka kommun hyr. Delar av lokalerna har stått tomma sedan 2020. Även efter att Ektorps skola har flyttat in står delar av lokalerna tomma.

Johan Kristensen

”En utmaning”

Kommunen ska hyra lokalerna av Hemsö till 2048.

– Stavsborgsskolan är ju byggd utifrån en framtida elevprognos. Sedan har ju utvecklingen av bostäder saktat in i Älta precis som i hela Nacka. Det är alltid svårt att räkna rätt på skolplatser, säger Karin Bergsman, gruppchef för kommunens lokalförvaltning.

Eftersom kommunen hyr Stavsborgsskolan är det på grund av momsregler svårt att hyra ut delar som står tomma till exempelvis fristående skolor.

Det har kommunen upplevt tidigare. Exempelvis har friskolan Lilla Nacka velat hyra lokaler i Skuru skola som har stått tomma länge. Men momsreglerna har tvingat kommunen säga nej till att hyra ut till friskolan.

Nu har hela Ektorps skola flyttats in i Skuru skola. Ändå står flera delar av skolan tom.

– Där har vi en utmaning. I lokalerna vi hyr får det främst vara annan kommunal verksamhet, säger Karin Bergsman.

Nacka kommun hyr nya Stavsborgsskolan i Älta för omkring 29 miljoner kronor om året av Hemsö. Men bara 600 elever går i skolan som har plats för 1 200 barn.

Nacka kommun hyr nya Stavsborgsskolan i Älta för omkring 29 miljoner kronor om året av Hemsö. Men bara 600 elever går i skolan som har plats för 1 200 barn.

Johan Kristensen

Hyr ut till hunddagis

Lokaler som kommunen äger är enklare att hyra ut. Solsidans gamla skola används delvis som hunddagis.

– Jättekul om det finns lokala verksamheter där vi kan tillgodose ett behov av lokaler, säger Karin Bergsman.

Men även där är flera delar av skolan fortfarande tom. 

Saltängens skola hotades med nedläggning eftersom delar av lokalerna står tomma. Men Allianspartierna backade när förvaltningsrätten i november slog fast att politikerna och inte rektorn skulle besluta om skolan skulle läggas ned.

Saltängens skola hotades med nedläggning eftersom delar av lokalerna står tomma. Men Allianspartierna backade när förvaltningsrätten i november slog fast att politikerna och inte rektorn skulle besluta om skolan skulle läggas ned.

Johan Kristensen

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) är kritisk till att så många av kommunens lokaler står tomma.

– Jag ser allvarligt på att vi har tomma lokaler som vi betalar pengar för. Det är inte det bästa sättet att använda skattebetalarnas pengar på. Vi skulle behöva ta ett helhetsgrepp och titta på varför det är så här. Det viktiga är att vi har prognoser som stämmer när vi fattar beslut, säger hon.

Mats Gerdau hävdar att kommunen hade haft fler tomma lokaler om Socialdemokraterna hade fått bestämma.

– I flera fall där vi har fattat beslut om att lägga ner skolor och förskolor på grund av för få barn har ju sossarna röstat emot. Det har varit smärtsamma beslut och de har motsatt sig nästan allt sådant. Hade vi gått på deras linje hade vi haft ännu mer tomma lokaler.

Karin Bergsman framhåller att kommunens tjänstemän arbetar för att minska antalet tomma lokaler.

– Självklart är målsättningen att ha så få vakanta ytor som möjligt. Sedan finns det svårigheter att hyra ut lokaler i skolor där det rör sig barn. Men vi försöker att hitta hyresgäster.