Den 7 mars förra året vann Bonava markanvisningstävlingen och fick i uppdrag av Nacka kommun att bygga 200 bostäder, lokaler och en sjuspelarplan för fotboll på Sicklavallen. Byggbolaget skulle betala 560 miljoner kronor för marken.

Den 6 september i år gick kommunstyrelsen stadbyggnadsutskott med på att sänka priset med 110 miljoner kronor. Den 2 oktober tog kommunstyrelsen samma beslut. ”Nytt marknadsläge”, angav kommunen. 

Vill ha ny upphandling

Tre olika Nackabor anser att beslutet strider mot kommunallagen och överklagade till förvaltningsrätten. De anser bland annat att kommunen har gynnat en enskild näringsidkare och borde göra en ny upphandling.

I sitt svar till förvaltningsrätten skickar Nacka kommun med siffror på hur priserna på bostadsrätter dalat med 5,3 procent det senaste året.

Samtidigt har byggkostnaderna stigit rejält sedan 2021. Kommunen har även låtit göra en ny värdering av marken på Sicklavallen.

”Inget dumpat pris”

Fastighetsvärderaren bedömde att värdet den 2 oktober i år hade dalat till 360 miljoner.

”Det visar att det inte finns någon grund för påståenden om dumpat pris. En riktigt bra affär, både ekonomiskt och för att utveckla kommunen”‚ skriver kommunalrådet Mats Gerdau (M) till Mitt i.

Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Nackalistan, som hela tiden har velat bygga en idrottspark på Sicklavallen i stället för bostäder, deltog inte i beslutet.

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) välkomnar att domstolen prövar fallet.

”Kommunens mark ska användas på det bästa sättet för Nackaborna. Att sänka priset på Sicklavallen med 110 miljoner kronor utan att få till en elvaspelarplan ligger inte i kommunens intresse. Det blir här tydligt att byggbolagets intresse sätts framför våra barns och ungas rätt till en meningsfull fritid”, skriver hon i en protokollsanteckning till kommunstyrelsen.