Byggbolaget Bonava vann markanvisningstävlingen och fick den 7 mars förra året i uppdrag av Nacka kommun att bygga 200 bostäder, lokaler och sjuspelarplan på Sicklavallen. Priset för marken var 560 miljoner kronor.

Den 6 september gick kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott med på att sänka priset med 110 miljoner kronor. Den 2 oktober tog kommunstyrelsen samma beslut.

”Viktigt att komma vidare”

”Nytt marknadsläge”, angav kommunen. Utan prissänkningen hade Bonava hoppat av uppdraget.

– Vi får 450 miljoner kronor i stället för 0 miljoner kronor. Vi behöver de pengarna för investeringar i nya idrottsanläggningar. Därför är det viktigt att komma vidare, har kommunalrådet Mats Gerdau (M) sagt tidigare till Mitt i.

Kommunen övervägde att göra en ny upphandling.

– Ja, men en ny markanvisningstävling hade tagit lång tid. Vi konstaterade att vi inte skulle få bättre betalt än vad vi fick nu, sa Mats Gerdau.

Efterlyser ny värdering

Tre olika Nackabor anser att beslutet strider mot kommunallagen och har överklagat till förvaltningsrätten.

En av personerna tycker att kommunen har gynnat en enskild näringsidkare genom att ge ett ”olovligt statsstöd”. Personen ifrågasätter att kommunen varken har gjort någon ny upphandling eller ”oberoende värdering, vilket ska göras om det råder osäkerhet kring fastighetsvärdet.”

En annan Nackabo är inne på samma linje.

”Ifall de ekonomiska förutsättningarna har förändrats så mycket att det anses vara nödvändigt att retroaktivt sänka köpeskillingen borde ett nytt försäljningsförfarande i ärendet ha gjorts. Nu anser jag att exploatören Bonava Sverige AB har gynnats på ett otillbörligt sätt”, skriver Nackabon.