Sedan den 1 juli började en ny lag gälla som innebär att Migrationsverket anvisar ett antal skyddsbehövande flyktingar från Ukraina till kommunerna i Sverige. Då gäller det för kommunerna att lösa boende för de ukrainska flyktingarna. Flyktingmottagandet kommer att fördelas jämnt över landet där man tagit in parametrar hur arbetsmarknaden ser ut samt hur många asylsökande som redan finns i kommunerna.

Skiljer sig mellan Nacka och Värmdö

Sammanlagt har kommunerna blivit tilldelade 3 581 flyktingar som ska kunna få ett boende. I Nacka tar man emot 193 stycken ukrainska flyktingar (näst flest i Stockholms län) som behöver ett boende. I Värmdö är den siffran 96 personer.

– Vi startar upp boenden, men det är Migrationsverket som bestämmer hur många ukrainska flyktingar som tilldelas kommunen, säger Sandra Von Euler Letsch, enhetschef i Värmdö kommun.

I Nacka kommun har arbetet pågått sedan en tid tillbaka för att förberedda för mottagandet av de ukrainska flyktingarna.

– Vi har under våren arbetat med att iordningställa boenden som kommer öppnas under sommaren och hösten, säger Pia Stark, enhetschef i Nacka kommun.

Erbjuder främst boende

Förutom att erbjuda de ukrainska flyktingarna som kommer ett boende så hjälper kommunen även till med skolplatser för barnen. Något ytterligare ansvar har inte kommunen.

– Vi ansvarar för att erbjuda plats i skola och förskola för de barn som sökt skydd. Utöver det har vi nära kontakt med civilsamhället, säger Pia Stark.

Kan förlängas upp till tre år

Ett uppehållstillståndet som beviljas enligt massflyktsdirektivet gäller från det datum beslutet om att bevilja tillståndet tas till och med den 4 mars 2023. Det är i dagsläget så länge de ukrainska flyktingarna får stanna på boendena.

– Så länge de har uppehållstillstånd, så får de stanna, säger Sandra Von Euler Letsch, enhetschef i Värmdö kommun.

Placeringen av de ukrainska flyktingarna går via Migrationsverket som ger kommunerna ersättning för omkostnader.