De omfattas av massflyktsdirektivet och är inte folkbokförda här. De kan inte heller visa upp godkända betyg från nionde klass och är egentligen diskvalificerade för sommarjobb i kommunen.

”De ungdomarna behöver kanske i extra hög utsträckning de inkomster och den möjlighet att komma in på arbetsmarknaden som sommarjobben ger”, skriver kommunalrådet Mats Gerdau (M) i sitt initiativ till kommunstyrelsen.

Prioriterad grupp

Den 14 mars var kommunstyrelsen enig att skjuta till pengarna. Och den 30 mars beslutade nämnden för arbete och försörjning att ukrainska ungdomar ska var en prioriterad grupp för Nacka kommuns sommarjobb 2023. 

Kommunen ordnar normalt 340 sommarjobb åt Nackas ungdomar men kommer alltså i år att ordna uppåt 30 platser extra för de ukrainska ungdomarna.