Fällningen i Drevviken uppskattades tidigare kosta 28 miljoner kronor. Men efter upphandling lyckades de samverkande kommunerna Stockholm, Tyresö, Huddinge och Haninge komma undan billigare. Även kommunala bolaget Stockholm vatten och avfall, Svoa, finns med i arbetet kring Drevviken.

– Väl upphandlat landade det på 21,6 miljoner, men efter överklagan och fördröjning som gör att arbetet inte blir klart när vi tänkt landar det nog bortåt 24-25 miljoner kronor, säger Fred Erlandsson, limnolog på Svoa.

Gamla utsläpp

Situationen har att göra med gamla synder. På 70-talet släpptes dåligt renat vatten ut uppströms i sjön Trehörningen i Huddinge, och fördes via Magelungen och Forsån ut i Drevviken. Fosfor lagrades i sjöns bottensediment, varifrån det nu läcker ut och försämrar syrehalten i vattnet.

Kvarts miljard

Prislappen är ändå bara en spottstyver av kostnaden för det totala programmet för Drevviken, som även inbegriper nya dagvattendammar som ska sedimentera föroreningar liksom andra åtgärder. En tidigare uppskattning ligger på 198-258 miljoner kronor, fördelat på flera år.

– Det är nog en minsta summa, säger Fred Erlandsson.

https://www.mitti.se/nyheter/grasvart-soppa-ska-rena-drevviken/repvjy!r2Yi3vN6oqfTqj@0zicqQ/