ÅTERVÄNDER. Jonna Johansson Grane, Lovisa Strömberg och Serena Rijsdorp går sista året på Stockholms estetiska gymnasium är glada att äntligen få vara på plats. “Jag har verkligen saknat den sociala kontakten” säger Jonna Johansson Grane. Foto: Sacharias Källdén

Munskydd på när gymnaseielever återvänder till skolan

Både glädje och oro för stigande smitta präglar skolstarten när alla elever nu kommit tillbaka till klassrummen. På Stockholms estetiska gymnasium är munskydden på – med hopp om att hålla smittan nere och skolan öppen.

  • Publicerad 10:55, 28 aug 2021

När höstterminen nu är igång ska alla elever, oavsett årskurs, vara på plats i skolan på heltid. För gymnasisterna är det första gången sen mars 2020 som alla får undervisning fullt ut i klassrummen.

Återstarten glädjer Jonna Johansson Grane, Lovisa Strömberg och Serena Rijsdorp, som går tredje året på fristående Stockholms estetiska gymnasium. Att ha teaterrepetitioner via Zoom och filma sitt sånguppträdande hemifrån har inte varit någon hit.

Munskydd uppskattas

Men det finns också en oro för att skolan startar samtidigt som smittan ökar. Även om avstånd ska hållas bildas ofta klungor av elever och det blir trångt i korridorerna, menar Serena Rijsdorp.

– Därför tycker jag att det är bra att alla ska ha munskydd på sig och att många har börjat vaccinera sig. Förhoppningsvis är det säkrare att vara här nu, säger hon.

Ända sen pandemins utbrott har skolan uppmanat elever att ha munskydd och lärarna erbjuds både munskydd och visir. Det har skapat en trygghet, menar rektor Carina Lepp Persson.

Efter en vecka i skolan – nu skickas eleverna hem

MUNSKYDD PÅ. Eleverna är tillbaka i klassrummet - med munskydd. Foto: Sacharias Källdén

Oro för utbrott

Tillsammans med undervisning i små grupper och utomhus, att inte ha aulasamlingar och att snabbt smittspåra har skolan lyckats undvika större covidutbrott, uppger hon.

– Mitt budskap nu är att om eleverna håller avstånd, är respektfulla med munskydd och vaccinerar sig så slipper vi förhoppningsvis stänga skolan. Får vi ett stort utbrott är det kört igen, säger Carina Lepp Persson.

Att Stockholms stad valt en annan väg och inte köpt in munskydd till personal och elever som vill ha det beklagas av facket Lärarnas Riksförbund och distriktsordförande Ragnar Sjölander som anser att det hade gett skolorna en viss säkerhetsmarginal.

Facket kritiskt: "Lycka-till-attityd"

Trots att vaccineringen kommit långt anser han att huvudmännen överlag borde ha gjort mer för att förhindra smittspridning när klassrum och korridorer fylls igen. Lärarnas Riksförbund vill dessutom att Sverige ska vaccinera 12–15-åringar.

Nu kan 16-17-åringar få sin första spruta

– I andra länder har man vidtagit kraftfulla åtgärder för att hålla skolorna öppna. Här har man en lycka-till-attityd. Det är ett omöjligt uppdrag att skapa smittsäkra förhållande i skolor som är fulla med elever. Jag känner en stor oro för lokala smittoutbrott i höst, säger Ragnar Sjölander.

Fysiskt. På många lektioner är munskydden på inne på fristående Stockholms estetiska gymnasium men dansklasserna är undantagna. “Munskydden blir ett motstånd när dansarna flåsar mycket, så i de salarna öppnar vi och vädrar mycket istället” säger skolans rektor Carina Lepp Persson. Foto: Sacharias Källdén

Det här gäller för skolorna i höst

För alla elever är undervisning på plats i skolan huvudregeln i höst.

För att skolor ska få ha distansundervisning krävs en rekommendation från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren.

I gymnasieskolan rekommenderas munskydd för vuxna i situationer där de inte kan hålla avstånd under en längre tid.

Användning av munskydd för alla rekommenderas inte.

Smittspårning och så kallad breddad testning, till exempel att en hel klass uppmanas att testa sig i samband med konstaterade fall i klassen, ska fortsätta.

Visa merVisa mindre

Kommer bli trängsel

Joachim Håkansson, gymnasiedirektör i Stockholms stad, håller med om att det är en utmaning att ta emot alla elever på plats, särskilt när covidfallen bland unga ökar, men han anser att stadens gymnasieskolor har förberett sig väl med förebyggande åtgärder.

Men att alla alltid ska hålla ordentligt med avstånd kommer inte att gå, medger Joachim Håkansson.

– Vi har 32 elever i klassrummen nu och på skolor som Anna Whitlock där det går 2000 elever så går det inte helt att undvika trängsel. Men vi har inga tomma skollokaler någonstans, utan det är nu ett personligt ansvar att sköta hygienen och inte gå till skolan med symtom, säger Joachim Håkansson.

Vill ha vaccinbuss

Samtidigt tror han att vaccinet kommer betyda mycket för att bromsa smittan, också i skolan. Elever som vill får vaccinera sig på skoltid. Stockholms Estetiska gymnasium vill gå ännu längre och undersöker om det går att få en vaccinationsbuss till skolan.

– Trenden här är att eleverna vill ta vaccinet och att många redan har tagit den första sprutan, säger rektor Carina Lepp Persson.