Ett beredskapskit med handskar, förkläde, munskudd och visir delas just nu ut till stadens alla förskolor. Utrustningen ska kunna användas när personal tar hand om ett barn som har blivit sjukt i väntan på att föräldrarna hämtar.

Ett kit per förskola kan låta lite med tanke på hur ofta barn blir snuviga. Enligt Carl Smitterberg, presstalesperson på stadsledningskontoret finns det dock inget krav eller någon uppmaning från staden att förskolepersonalen måste använda utrustningen när ett barn blir sjukt.

Nya bud från Arbetsmiljöverket

"Bedömningen kommer att ligga på respektive förskola utifrån riskbedömningar där. Inga riktlinjer har förändrats. Förskolorna kan fortsätta arbeta enligt de rutiner som tagits fram under pandemin", skriver han i ett svar till Mitt i.

Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket nyligen beslutat att det är kommunens ansvar att se till det finns skyddsutrustning på en förskola i Jämtland, där personal varit orolig för att bli smittad av coronaviruset.

Beslutet gäller bara den förskolan, men Stockholms stad vill ändå förbereda sig om riktlinjerna ändras, enligt Carl Smitterberg.

Högre sjukfrånvaro just nu

Han uppger att det i början av pandemin var en del personal som efterfrågade skyddsutrustning, men att den efterfrågan sen dess har avtagit.

Sjukfrånvaron bland förskolepersonalen är just nu högre än vanligt, men staden kan inte uttala sig om det är många fall av covid-19.

Carl Smitterberg tror inte barnen kommer uppleva det som skrämmande eller underligt om personal tar på sig utrustningen.

"Medarbetarna är duktiga på att lösa olika situationer så det tror vi kommer ordna sig om det blir aktuellt. Många barn har nog också uppfattat att något är annorlunda det senaste halvåret och har vant sig vid att det används munskydd då och då", skriver han.