I motionen konstaterar MP att det i dag finns 35 privata bryggor längs Edsvikens stränder men endast en enda som är tillgänglig för allmänheten – den i Silverdal.

Vid Rösjön finns en ordentlig badbryggeanläggning. Den har funnits där sedan 1950-talet, och sedan dess har kommunens invånarantal vuxit påtagligt och Edsikens vatten har blivit badbart, resonerar MP.

Bra för simundervisningen

Allmänna badbryggor skulle underlätta simundervisning sommartid, påpekar Miljöpartiet.

Ytterligare ett argument man lyfter fram är att behovet av svalkande bad ”dessvärre kommer öka i framtiden som en konsekvens av det varmare klimatet”.