Tidigare försök att höja plankningsavgiften har stoppats av statliga regler, som sätter en gräns för hur hög avgiften får vara.

Flera partier i Stockholms regionfullmäktige hoppas nu att den nya M-ledda regeringen ska ändra lagstiftningen, så att regionerna får bestämma avgifterna själva.

– Vi har underhandskontakter med regeringen om detta, men det behövs en gemensam framställan från regionfullmäktige. Det vore ett lysande tillfälle att markera att kollektivtrafiken ska vara till för hederliga resenärer, säger oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

Tillräcklig avskräckning

Initiativet kommer från M-ledamoten Ina Djurestål, som påpekar att man kan åka fast för plankning sex gånger under ett år och ändå komma undan billigare än om man hade köpt SL-kort.

– Avgiften borde vara betydligt högre. En fördubbling eller en tredubbling vore rimligt för att få tillräcklig avskräckning så att man inte vågar ta risken, säger Ina Djurestål.

– Risken med en tjuvåkning måste överstiga den kostnadsbesparing du kan göra genom att planka, sa Ina Djurestål (M) under debatten i Regionfullmäktige.

– Risken med en tjuvåkning måste överstiga den kostnadsbesparing du kan göra genom att planka, sa Ina Djurestål (M) under debatten i Regionfullmäktige.

Region Stockholm

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) tycker inte att avgiften ska höjas just nu. Men han utesluter inte framtida justeringar och håller med om att det vore bättre om regionen fick bestämma avgiften själv.

Vänsterpartiet är det enda parti som definitivt säger nej till höjda böter. I senaste regionfullmäktige försvarade Anna Sehlin (V) plankarna.

"De är inga tjuvar"

Människor ska inte kallas fuskare och tjuvar bara för att de inte råd att betala biljettpriset, ansåg hon.

– Jag anser inte att de som fastnar i biljettkontroller stjäl av det offentliga. Ni ska vara försiktiga med vilka ord ni använder, sa Anna Sehlin.

Peter Frej (M) protesterade direkt.

– Bara för att man har det fattigt får man inte bete sig moraliskt förkastligt. Jag är ICA-handlare och vet att det inte alltid är de fattigaste som stjäl. Det gäller även i kollektivtrafiken, sa han.