Centrala Bromma, ett område som i stadens översiktsplan pekas ut som en av de nio mest attraktiva platserna i Stockholm, bland annat på grund av god tillgång på kollektivtrafik.

Sedan mer än tio år pågår ett arbete med att utveckla centrala Bromma.

Här är tänkt att bland annat bygga 3 000 till 4 000 fler lägenheter, nya parker, nya skolor, nya gång- och cykelstråk.

Att området är attraktivt märks bland annat på Brommaplans tunnelbaneperrong, en perrong som i dag enbart har en entré, mot Brommaplan.

Miljöpartiet som sitter med i det rödgröna styret i Stockholms stad vill ändra på det.

Victor Bodell brukar ibland ta tunnelbanan från Brommaplan. "Det kan bli trångt vid utgången", säger han. Fick han välja skulle han hellre lägga pengar på en bilfri passage över eller under Drottningholmsvägen som han måste passera för att komma till tunnelbanan.

Victor Bodell brukar ibland ta tunnelbanan från Brommaplan. "Det kan bli trångt vid utgången", säger han. Fick han välja skulle han hellre lägga pengar på en bilfri passage över eller under Drottningholmsvägen som han måste passera för att komma till tunnelbanan.

Anders Gustafsson

Cecilia Obermüller (MP), ledamot i stadsbyggnadsnämnden, säger att hon kommer att driva frågan om en till entré till Brommaplans tunnelbaneperrong.

– Jag kommer att driva det i stadsbyggnadsnämnden. Sedan måste vi prata med regionen, det är inte staden som har rådighet över pengarna. Vi får kontakta regionen, jag kommer att be någon som är heltidspolitiker att göra det, som Lars Strömgren (miljöpartistiskt trafikborgarråd).

Victoria Engström jobbar i Bromma. Hon tycker förslaget om en till t-baneentré på Brommaplan är bra: "Absolut, det är väldigt mycket och kan bli trångt i spärren vilket kan kännas obehagligt."

Victoria Engström jobbar i Bromma. Hon tycker förslaget om en till t-baneentré på Brommaplan är bra: "Absolut, det är väldigt mycket och kan bli trångt i spärren vilket kan kännas obehagligt."

Anders Gustafsson

Vad är chanserna att det byggs en ny entré?

– Det är svårt att säga, det är en viktig fråga att öka kapaciteten till Brommaplan.

– Men förmodligen finns inte pengar men en till entré är väldigt väsentligt eftersom Brommaplan är väldigt belastat, det är ett stort flöde med resenärer och trångt. Jag tycker i alla fall att man ska lyfta frågan så man inte förstör möjligheten för en uppgång.

Byggplaner

I höjd med tunnelbaneplattformen, på södra sidan om tunnelbanespåren, planeras för bostäder, något som kan påverka möjligheten att bygga en till entré.

– Ja, så är det naturligtvis, om man utformar det fel kan det hindra en tunnelbaneuppgång.

Toivo Burlin tar ofta tunnelbanan från stationen på Brommaplan: "Det är inte trängre än på andra stationer. På själva tågen kan det vara fullt med folk, då brukar jag vänta in nästa tåg." Han gillar förslaget att bygga en till entré: "Det är alltid bra att satsa på kollektivtrafik."

Toivo Burlin tar ofta tunnelbanan från stationen på Brommaplan: "Det är inte trängre än på andra stationer. På själva tågen kan det vara fullt med folk, då brukar jag vänta in nästa tåg." Han gillar förslaget att bygga en till entré: "Det är alltid bra att satsa på kollektivtrafik."

Anders Gustafsson

Frågan om en till entré drivs redan av Miljöpartiet i Bromma stadsdelsnämnd.

– Ja, vi tycker det, det är väldigt trångt vid den befintliga huvudentrén. Med en till entré ökar man tillgängligheten för alla som bor närmast Brommaplan, säger Svante Thorell (MP), ledamot i Bromma stadsdelsnämnd.

Inte sett förslaget

Mitt i har sökt Region Stockholm för en kommentar. Där meddelar presstjänsten hos Miljöpartiet i ett mejl att de ännu inte har fått någon förfrågan från staden.

"Med det sagt så kan vi absolut kommentera det längre fram när frågan har inkommit."