Naturbarn. Karl Persson (MP) tror att det går att bygga ut Bromma samtidigt som grönska bevaras. Foto: Privat/Karoline Montero Araya

MP: Snabba på arbetet med nytt naturreservat

De grönblå planerna på naturreservat i Ålsten är ännu på utredningsstadiet. Nu vill en lokal miljöpartist att arbetet skyndas på.

  • Publicerad 15:36, 28 maj 2021

Karl Persson, MP-politiker i Bromma stadsdelsnämnd, beskriver förtätningstrycket i Bromma i dag som "maximalt".

– Jag tror att kommande år, om det fortsätter att vara hårt tryck, kan det som inte är naturreservat naggas i kanten, lite i taget. Till slut har man inget sammanhängande område kvar.

Redan 2018 kunde Mitt i Bromma berätta att Ålstensskogen och Storskogen kan komma att bli naturreservat. Sedan dess har staden dragit i gång en utredning i frågan och för den finns ännu inget tydligt slutdatum.

Nu har Karl Persson börjat titta på klockan. Vad händer om staden får en ny majoritet innan det nya naturreservatet hunnit klubbas, undrar han.

– Vi vill att det ska gå så fort som möjligt så att det inte hinner bli val däremellan och att det sedan hamnar i malpåse.

Mycket av jobbet för att lyckas med detta sker internt; Karl Persson har bland annat tagit upp frågan med partikollegan och miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr.

Varför är det viktigt att skogarna klassas som just naturreservat?

– Jag tycker att det blir tydliga spelregler, man vet att det här är fredat och det behöver inte ens komma upp diskussioner om att förtäta i de områdena, säger Persson.

Och sannerligen, om någon månar om sina grönområden är det väl Brommabon. Ett färskt exempel är de protester som uppstått till följd av planerna på att bebygga en lekplats intill Olovslunds station.

Här ska grävskoporna ta över – lägenheter ersätter lekpark

Karl Persson å sin sida tycker att det behöver byggas i Bromma, men att man behöver ta större hänsyn till både natur- och kulturvärden.

Hur gör man det utan att bygga för lite?

– Det är en svår fråga. Många gånger är vi kritiska när man tar ett naturområde och så blir det ett ganska litet antal bostäder på den platsen. Sedan tror jag att det finns områden som man kan bebygga, Bromma flygplats är ett givet sådant.