I motionen skriver de bland annat följande:

“I Region Uppsala har vi tagit många viktiga steg på vägen mot hållbarhet, men utmaningarna vi står inför är så stora och brådskande att vi tyvärr inte kan säga att vi gör vad som krävs. Klimatkrisen måste börja behandlas som den kris den faktiskt är. I många städer världen över har man utlyst ett klimatnödläge. Det kan bli ett startskott för en mer handlingskraftig omställning”.

Regionstyrelsen håller med om att klimatkrisen är allvarlig, men tror inte att en utlysning av klimatnödläge är rätt väg att gå.

“Utlysning av klimatnödläge i sig kommer inte lösa utsläppen som Uppsala län står för. Utlysning av nödläge väcker associationer till att vilja sätta normala politiska processer ur spel”, skriver de.

Regionstyrelsen säger även att den regionala utvecklingsstrategin redan bidrar till de nationella målen i Agenda 2030, där särskild fokus läggs på insatser som säkrar länets uppfyllelse av Parisavtalet.