Den 16-åriga flicka som i februari dömdes till slutet ungdomsvård i två år och åtta månader för mordet på sin lillebror i somras, får straffet sänkt med två månader av hovrätten.

Beslut dröjde

Samtidigt får socialtjänsten, som var inkopplade på familjen, skarp kritik av Inspektionen för vård och omsorg. Anmälningarna som inkom innan mordet handlades inte korrekt, stadsdelen dröjde med att fatta beslut om omedelbart omhändertagande och man fullföljde inte sin skyldighet att utreda de eventuella missförhållanden som rådde efter händelsen.

Har erkänt gärningen

Flickan har medgett att hon gjort det åklagaren påstått att hon gjort, men har förnekat att hon förstod att hennes bror kunde dö.