Måndag 17 oktober tillträder det nya S-V-MP-styret i Stockholm som ska ledas av Socialdemokraternas Karin Wanngård.  

Det mest konkreta beskedet är att det kommer att bli dyrare för barnfamiljer och personer med låga inkomster att ha en bil som kan köras överallt i staden.

Ny miljöbilzon - ett dåligt förslag

Den nya majoriteten ska göra ”miljöbilszon” av Gamla stan och delar av City – oklart hur stora – där enbart elbilar, vissa gasbilar och laddhybrider tillåts köra. Förslaget är dåligt för dem som inte tillhör de allra rikaste eftersom det är långt ifrån alla som har råd att råd att köpa elbil. Elbilar är tvärtom några av de absolut dyraste. Eftersom andrahandsmarknaden för elbilar fortfarande är starkt begränsad tvingas konsumenterna köpa nya bilar om de ska kunna köra som vanligt i Stockholm. För en vanlig barnfamilj med många utgifter, ökad inflation och höjda bolåneräntor, blir det är omöjlig prioritering.

Vi ska ha bättre bilar i Sverige. Men det måste göras i rätt ordning, via att nya miljövänliga bilar successivt ersätter gamla bilar. Inte genom att barnfamiljer och vanliga inkomsttagare förbjuds att köra på vissa gator. Det måste i stället säljas nya miljövänliga bilar för att det i framtiden ska finnas gamla miljövänliga bilar, för att barnfamiljer och personer med låga inkomster ska kunna köra miljövänliga bilar.

Bil behövs för att livet ska gå ihop

Trafikpolitiken som vänstermajoriteten föreslår är en politik för dem med högst inkomster. Den är också okänslig inför familjer med fler än ett barn som har idrotts- och andra aktiviteter runt om i staden. Bilen behövs för att få livet att gå ihop, det är jobbigt som det är. Föräldrar gör mycket för att deras barn ska röra på sig och inte bli sittande med spel på en padda. Föreställningen om att barnfamiljer okynneskör bil är felaktig.

S-V-Mp-förslaget avser i dag Gamla stan och City. Men i staden finns fler områden av olika karaktärer, vem tror att det slutar där? Fler och andra delar av staden kommer sannolikt begränsas och stängas för fordonstrafik, Stockholm sluts successivt.

Besökare drabbas

Även alla som gör sällanbesök i Stockholm kommer begränsas. Ska bekanta, syskon, mor- och farföräldrar, som bor på andra ställen i Sverige och som vill hälsa på syskonbarn, barn eller barnbarn i Stockholm, inte längre kunna göra det?

Stora yrkesgrupper är beroende av sina bilar. Det är inte sällan servicepersonal och inte minst hantverkare behöver ha med sig verktyg och utrustning för att kunna utföra sitt arbete.

Vi förstår att Socialdemokraterna vill styra Stockholm, men gör det inte genom att låta Miljöpartiet stänga staden successivt för biltrafik för stockholmare med normala, låga eller inga inkomster.

Jonas Nilsson, ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, ledamot i kommunfullmäktige

Therese Lindström, ledamot i kommunfullmäktige

Christoffer Hökmark, ledamot i kommunfullmäktige

Henrik Virro, ledamot i Enskede Årsta Vantörs stadsdelsnämnd och ersättare i kommunfullmäktige

Roslana Cederhage, ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd och ordförande i Sociala delegationen, samt ersättare i kommunfullmäktige