För ett par veckor sedan berättade Mitt i Östermalm att exploateringsnämnden tagit beslut om att köra igång med bygget av 24 modulbostäder vid Ekhagens bollplan.

I samband med detta föreslog Moderaterna att man ska passa på bygga omklädnigsrum och toaletter, när man ändå är igång med dragning av avlopp till modulbostäderna.

– Det är en rimlig investering, och dessutom kostnadseffektivt att göra det samtidigt, säger Dennis Wedin (M), oppositionsborgarråd och vice ordförande i exploateringsnämnden.

Omklädningsrum och toaletter skulle bidra till att fler skulle kunna nyttja bollplanen, både för spontanfotboll och för föreningslivets mer organiserade verksamheter, menar Moderaterna. Och det skulle i sin tur få andra positiva effekter, menar Andrea Hedin (M), oppositionsborgarråd och tidigare ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd fram till maktskiftet hösten 2022.

– Det är också bra ur ett integrationsperspektiv om bollplanen i större utsträckning kan bli en mötesplats, säger hon.

Förslaget röstades dock ner av majoriteten. Trots att Socialdemokraterna i Östermalms stadsdelsnämnd så sent som i mars 2022 föreslog just detta.

"Vidare anser vi att (…)Toaletter och omklädningsrum vid stadens bollplaner inrättas: Tillgång till goda utrymmen för ombyte är avgörande för att göra bollplanerna trevliga och attraktiva att använda. För närvarande har barn och ungdomar, som i stor utsträckning nyttjar våra bollplaner t.ex. Ekhagens bollplan, inte tillgång till toaletter och omklädningsrum”, skrev Birgit Marklund Beijer (S) och Jaime Barrios (V) i ett yrkande angående Stockholms stads strategi för idrottsanläggningar.

Moderaterna menar även att Socialdemokraterna lovat detta inför valet.

– Om ett parti av Socialdemokraternas storlek ställer sig på ett medborgarmöte och säger att de ska jobba för något, så måste de ha mandat att göra det, säger Andrea Hedin.

Nu har Dennis Wedin och Andrea Hedin tagit upp frågan omklädningsrum igen i en motion till kommunfullmäktige. Motionen har ännu inte besvarats.

Mitt i har sökt Socialdemokraterna i stadshuset.