Mitt i har tidigare berättat om planerna på genomgångsbostäder för nyanlända i Ekhagen.

Redan hösten 2021 lämnade Stockholmshem in ansökan om bygglov för de 22 lägenheterna som ska inredas i modulhus på den tomma plätten mitt emot bollplanen på Åminnevägen.

Bygglovet överklagades, men protesterna fick varken gehör hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

När mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans, i våras meddelade att de inte tar upp fallet stod det klart att bygget kan börja.

Efter semestrarna börjar markarbeten, därefter görs grunden, efter det kan modulhusen flyttas till den aktuella tomten.

Under våren 2024 hoppas man att de första familjerna kan börja flytta in i lägenheterna som kommer att variera mellan två och fyra rum och kök.

– Det är inga lyxbostäder, men de är funktionella och det är faktiskt inte så stor skillnad jämfört med permanenta lägenheter, säger Anna Mölgård vid stadsledningskontoret.

Modulhusen ska byggas vid Ekhagens bollplan.

Modulhusen ska byggas vid Ekhagens bollplan.

Johan Sjölund

Bakgrunden är ett stort, och ganska brådskande, behov av att skaffa fram de bostäder som krävs för att staden ska leva upp till sitt uppdrag.

Fram till i vintras fanns 128 modulbostäder i Slakthusområdet i södra Stockholm, men under våren har den marken tagits i anspråk för kommande permanent bostadsbebyggelse.

Bygglovet i Ekhagen är tidsbegränsat och gäller till att börja med i fem år. Därefter kan det förlängas i ytterligare fem plus fem år.

Om det blir aktuellt med förlängning beror på hur stadens uppdrag ser ut då, och om staden har andra planer för platsen.

– Att bygga grund och hus kostar ju pengar, så vi vill gärna att husen kan stå den tid som är möjlig, så länge behovet finns.