Inför kommunfullmäktige i måndags meddelade den nuvarande mittenkoalitionen gemensamt att de är beredda att fortsätta att styra i minoritet.

De menar att eftersom de utgör det största organiserade samarbetet efter valet, så kommer de med sitt så kallade Haningesamarbete fortsätta söka stöd brett bland fullmäktiges partier.

– Vi är överens om en politisk inriktning, vilken i huvudsak är samma som tidigare. De områden vi tar sikte på är att fortsätta utveckla Haninge, klimat- och miljöarbete i fokus, ett Haninge som vilar på demokrati och kunskap, och ett Haninge som håller ihop, säger Meeri Wasberg (S).

Men under fullmäktige stötte de på patrull. I valet till till kommunfullmäktiges presidium, där Socialdemokraterna nominerat Kenneth Forsberg (S) till ordförande och Centerpartiet nominerat Ellen Karlberg (C) till förste vice ordförande, yrkade Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd (SD) på bordläggning med motiveringen att det inte finns någon realistisk majoritet eller styre.

Det krävdes votering, där 32 ledamöter mot 29 röstade för bordläggning.

– De hade inte förstått att vi var så samspakade i oppositionen, för då hade de inte lagt fram ett skarpt förslag till presidiet. Det var förslag till en kommunledningsvariant, men nu får de tänka om, säger Sven Gustafsson (M).

Han menar att tre alternativa scenarier då återstår. Det första är att L och KD går tillbaka till M och bildar ett valtekniskt styre med SD för att få majoritet. Det andra är att V får inflytande i mittenkoalitionen för att få till en majoritet, och det tredje är att V, SD och M fortsätter att tvinga fram ett majoritetsstyre.

Nu hålls frågan om styre och kommunfullmäktiges presidium öppen till ett extrainsatt fullmäktige som ska hållas innan november är slut. Men något exakt datum är inte satt än.

Vill stoppa minoritetsstyre

Inför fullmäktige i måndags hade Moderaterna också genom kommunfullmäktiges ålderspresident initierat ett ärende om att gå från nio till elva ledamöter per nämnd, med undantag för valnämnden och kommunstyrelsen. Ett förslag som innebär att en minoritet kan få svårt att få igenom sina förslag.

Eftersom förslaget stöds av V, SD och M fick det majoritet, men Socialdemokraterna yrkade på minoritetsåterremiss. Nu ska ärendet till kommunstyrelsen innan det går tillbaka till det extrainsatta fullmäktigemötet.

– S är vana att styra i minoritet för att oppositionen inte har kommit överens. Men nu måste man hitta en majoritet, och jag är beredd att styra i majoritet, säger Sven Gustafsson (M).

Men Meeri Wasberg (S) tror att det fortsatt går att styra i minoritet.

– Min bedömning är att det är hanterbart. Visst kan det vara så att V, SD och M får möjlighet till utslagsröst. Men om de tre inte är överens kommer det inte spela någon roll, säger hon.

Vid nästa ordinarie fullmäktige den 12 december ska kommunstyrelse och kommunalråd utses, samt ordföranden för kommunens nämnder och bolag.