Valfrihet i skolan: "Vi har ingen jämlik skola"

Med några få dagar till demokratins absoluta högtidsdag så ska vi närma oss en sista och central valfråga, den om valfrihet. Hur resonerar föräldrar om skolval? Varför väljer vissa friskolor och andra kommunala skolor?

Men hur resonerar kommunens politiker kring frågan om valfrihet? Lagom till valdagen ställer vi en sista och central valfråga till samtliga toppnamn i fullmäktige: Hur stor valfrihet ska den individuella medborgaren ha rätt till?

Läs mer här

Politikerenkät: Hur ska Upplands-Bro växa?

Antalet Upplands-Brobor blir fler och byggprojekten runt om i kommunen är omfattande. En fråga vi ställt till partiernas toppnamn inför det stundande valet i Upplands-Bro är: Hur ska Upplands-Bro växa?

Läs politikernas svar här

Politikerenkät: Vilken är den enskilt viktigaste faktorn för att öka tryggheten i Uppland-Bro?

Trygghetsfrågan är högt på dagordningen i Upplands-Bro. Under mandatperioden som varit har en rad åtgärder vidtagits för att öka tryggheten i kommunen. Men vilken är den enskilt viktigaste faktorn för att öka tryggheten i Uppland-Bro? Toppnamnen i valet till kommunfullmäktige svarar.

Läs politikernas svar här

Politikerenkät: Hur ska ni värna Upplands-Bros natur och landsbygd men samtidigt välkomna nya kommuninvånare?

Innan sommaren klubbades planerna för området Säbyholm. Här ska 140 nya bostäder och en badplats växa fram. Det här stod klart efter att en majoritet av politikerna röstat för en ny detaljplan för området.

I samband med att denna nyheten blev känd fick politikerna svara på ännu en enkätfråga:

Hur ska ni värna Upplands-Bros natur och landsbygd men samtidigt välkomna nya kommuninvånare?

Läs politikernas svar här

Bred politisk enighet att elsäkra Upplands-Bro

Med några få dagar kvar till valet så samlades Upplands-Bros kommunstyrelse för ett sista möte. I samband med detta möte la Alliansen fram ett ledamotsinitiativ som berör el- och energiförsörjningen i Upplands-Bro.

Läs mer här

Engelska skolans Broplaner – kösiffror till domstol

Skolinspektionen avslog friskolejättens planer i Upplands-Bro då elevunderlaget var otydligt. Engelska skolan överklagade beslutet, öppnade köanmälan och har nu skickat in uppdaterade siffror för den planerade skolan i Bro.

Läs mer här

Politikerna gick emot tjänstemännen femtio gånger

Tidningen Arkitekten har granskat bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro och hittat femtio ärenden där politikerna valt att köra över tjänstemännens förslag till beslut. En expert riktar hård kritik mot nämndens agerande och menar att det hela är ett exempel på då rättssamhället inte fungerar.

Läs mer här

Stopp för valsedlar utanför vallokalerna

Sju av kommunfullmäktiges åtta partier i Upplands-Bro har enats om att inte stå vid vallokalerna den 11 september och dela ut valsedlar. Bakgrunden är att "många väljare har känt att det är påträngande". Miljöpartiet ställer sig dock inte bakom överenskommelsen.

Läs mer här

Upplands-Bro är bäst på hyresrätt – igen

Upplands-Bro bygger flest hyresrätter sett till sin befolkning. Under de senaste sju åren har det i kommunen byggts i snitt 32 hyresrätter per tusen invånare. Det här visar siffror som tidningen Hem & Hyra har tagit fram.

Läs mer här

Nu ska Upplands-Brohus bygga nytt i Kungsängen

Det har dragit ut på tiden med Upplands-Brohus bygglov vad det gäller projektet vid Kokillbacken i centrala Kungsängen. Nu berättar bolaget att man kommit igång med bygget av 148 lägenheter.

Läs mer här

Nu ska 850 bostäder byggas i Brunna

Nu meddelar fastighetsbolaget Genova att detaljplanen för den gamla Cooptomten i Brunna har vunnit laga kraft.

Läs mer här

"Det behöver bli ordning och reda"

Två Upplands-Brobor kom flera timmar för tidigt när förtidsröstningen tog sin början i Bro. Hos kommunen uppger man att intresset att lämna sin röst i förtid är stort. Mitt i har tagit tempen på förtidsröstningen inför valrörelsens sista vecka.

Läs mer här

Här kan du förtidsrösta i Upplands-Bro

Från och med onsdagen den 24 augusti är det möjligt att förtidsrösta i valet till kommun, region och riksdag.

Läs mer här

Skolinspektionen stoppar tre nya IES-skolor i länet

Tre planerade skolor i Stockholmsområdet svävar i ovisshet efter att Skolinspektionen stoppat Internationella engelska skolan från att etablera sig.

Läs mer här

Engelska skolan överklagar avslagsbeslut

Tre planerade skolor i regi av Internationella Engelska skolan stoppades av Skolinspektionen tidigare i sommar. Oklarheter kring elevunderlaget låg till grund för beslutet. Nu har bolaget överklagat – och börjat se över intresset för skolorna.

Läs mer här

Så många ukrainska flyktingar ska få boende i kommunen

Migrationsverket bedömer att runt 23 500 ukrainska flyktingar behöver hjälp av kommunerna med att ordna boende, efter att en ny lag trätt i kraft den 1 juli. I Upplands-Bro och Håbo ska totalt 65 av dem tas om hand.

Läs mer här

Fotbollslandslaget kan vara påväg till Upplands-Bro

Landslaget letar efter en ny träningsanläggning i världsklass. Nu har Svenska Fotbollförbundet siktet inställt på Upplands-Bro. Det här skulle kunna innebära att du i framtiden kan se blågula stjärnor på hemmaplan i Kungsängen.

Läs mer här

"Vi letar inspiration från träningscenter i England och Portugal"

Arbetet med att studera möjligheterna att etablera ett nationellt träningscenter för svensk fotboll i Kungsängen är igång. Förstudien Upplands-Bro ska genomföra tillsammans med Svenska fotbollförbundet och fastighetsbolaget Hemsö har startat.

Läs mer här

Efter vägbygget: Kommunen riskerar mångmiljonböter

Agerade Upplands-Bro olagligt då Granhammarsvägen byggdes om? Den frågan ska Konkurrensverket gå till botten med och har inlett en egen granskning efter Mitt i:s artiklar.

Läs mer här

Omstridd detaljplan får grönt ljus

470 bostäder ska byggas mellan Granhammarsvägen, Pettersbergsvägen och E18. Det här står klart efter att politikerna i kommunfullmäktige haft möte den 15 juni.

Läs mer här

__________________________________________________

Mitt i:s bevakning av valet i Håbo kommun

Förstagångsväljare är laddad för valet

Hur fungerar kommunen? Vad betyder ett mandat och vem får egentligen vara med när fullmäktige sammanträder? Här är Mitt i:s guide till förstagångsväljaren.

Läs mer här

Svårt att synas för nya partier i politiken

Håbodemokraterna är ett nystartat parti. De får inget partistöd och har minimal budget.– Som nystartat parti får man kämpa för att synas, säger ordförande Marcus Ström.Läs mer här

Boende kritiska till planerade bygget

Här ska kommunen bygga ett demensboende. Grannarna menar att platsen är helt fel och att informationen från kommunen varit rejält bristfällig.

Läs mer här

Oppositionsrådet: ’Vi behöver definitivt ha ett möte’

Företrädarna för den politiska majoriteten och oppositionen i Håbo är överens om att ett dialogmöte med de boende i området ska hållas – så snart som möjligt.

– Vi måste få klarhet i vad det här handlar om, säger kommunstyrelsens ordförande Helene Zeland Bodin (C).

Läs mer här