De gamla orangesvarta skyltarna börjar gå sönder, avtalet med den tidigare leverantören har gått ut och SL är nu på väg att handla upp nya, digitala skyltar till tunnelbaneperrongerna.

Tillgängligheten är viktig, understryker SL – att även personer med dålig syn ska kunna få besked om när tåget går.

De gamla skyltarna har nått slutet av sin tekniska livslängd.

De gamla skyltarna har nått slutet av sin tekniska livslängd.

Tom M Kronestedt

Men de nya skyltar som redan har satts upp på några ställen – som Tekniska högskolan, Danderyds sjukhus och Östermalmstorg – får blandade recensioner av SL-resenärerna, just när det gäller läsbarheten.

Flera trafikanter som Mitt i frågar en eftermiddag i september tycker att de nya är mer svårlästa än de gamla.

– De är otydligare, de har mindre bokstäver som flyter ihop. Jag gillar de andra bättre, säger Monika Svartvik från Lidingö.

Mitt i:s reporter, som själv är ganska närsynt, hör till dem som tycker att de nya svartvita skyltarna på Tekniska högskolan ger synstress och dubbelseende.

De nya skyltarna som satts upp på vissa stationer är svårare att läsa på avstånd, tycker flera vi talar med.

De nya skyltarna som satts upp på vissa stationer är svårare att läsa på avstånd, tycker flera vi talar med.

Tom M Kronestedt

Men alla håller inte med:

– De funkar bra för mig som har både dyslexi och astigmatism, säger Wis Franes från Täby.

Viktiga erfarenheter

SL:s kommunikationsavdelning berättar att de nya skyltarna har köpts in från den tidigare leverantören. Det inte alls är säkert att det är just de som kommer att handlas upp framöver. Utvärdering pågår.

Synskadades riksförbund har fått vara med och lämna synpunkter på ljusstyrkan, som har justerats för att ge optimal kontrast.

– De erfarenheter vi gör från de nya skyltar vi satt upp kommer att vara viktiga att ha med när vi ska formulera kraven i upphandlingarna, säger SL:s presskommunikatören Natalie Nordenswan.

Läsbarheten mäts bland annat med hjälp av kontrast, ljusstyrka, solkänslighet.

– Exakt vilka krav regionen ställer kan vi inte gå in på här men utvärdering kommer att ske med flera parametrar, säger Natalie Nordenswan.

Vad tycker du om de nya, svartvita skyltarna?

Anton Lilja och Morris Hansing.

Anton Lilja och Morris Hansing.

Tom M Kronestedt

Anton Lilja och Morris Hansing, Solna:

Anton: – De är helt ok på nära håll, men på längre avstånd är de lite svårare att läsa.

Morris: – Man förstår ändå att de behöver byta, de gamla går sönder ganska ofta.

Ben Lillieström och Wis Franes.

Ben Lillieström och Wis Franes.

Tom M Kronestedt

Ben Lillieström och Wis Franes, Täby:

Wis: – För mig är de nya skyltarna tydligare.

Ben: – För mig är det tvärtom, ju mer jag kollar på dem desto mer ansträngande blir det för ögonen.

Peter Johansson

Peter Johansson

Tom M Kronestedt

Peter Johansson, Älvsjö:

– Jag tycker att de är jättebra och lättlästa, med informationen tydligt uppdelad med linjer emellan. Men rösten som pratar tycker jag är jobbig, den tar aldrig slut.

Monika Svartvik

Monika Svartvik

Tom M Kronestedt

Monika Svartvik, Lidingö:

– Jag har svårare att läsa de nya skyltarna, de har mindre bokstäver som flyter ihop. Jag gillar de andra bättre, de är tydligare.