Lidingös klimatmål – vad ska staden göra?

Klimatarbetet i Lidingö stad har inte alltid varit hyllat. I Miljöbarometern har staden tidigare fått bottenbetyg. Men i den senaste rankningen gick det bättre. Vi kollade hur arbetet framåt ser ut.

https://www.mitti.se/nyheter/stadens-klimatmal-vad-behover-goras/repvhx!uZdT8FKw7DgnKC9fkG6zBQ/

Bostadsbristen på ön drabbar unga

En etta på Lidingö kostar cirka 2,4 miljoner kronor. Vill du hyra en etta får du köa i nästan sju år. Samtidigt bygger Lidingö mindre än de flesta andra kommuner. Vi kollade hur boplanerna ser ut för öns unga.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-ser-boplanerna-ut-for-ons-unga/repvdk!LJGSHWjULIbAGZU9bxTag/

Förbättringar inom öns hemtjänst

Kaos, tidspress och pandemi. Omorganisationen av Lidingö stads hemtjänst 2021 blev minst sagt turbulent. I dag har mycket åtgärdats, men än finns vissa utmaningar.

https://www.mitti.se/nyheter/den-varen-var-en-katastrof-for-min-mamma/repvhx!LEcpVZj7jNR3Lq4eEO77g/

Vårdvalet – frågan som skiljer vänster från höger

Fler vårdgivare att välja på, och kortare köer. Eller en vårdmarknad som missgynnar dem som är i störst behov av vård. Synen på systemet med vårdval skiljer sig åt.

https://www.mitti.se/val/vardvalet-fragan-som-skiljer-vanster-fran-hoger/repvdt!iDvSSeImA4h9Ja5H@QlVDg/

Så ska köerna på regionens akutmottagningar kortas

Lång väntan på akuten, patienter i korridoren och brist på vårdplatser. Är lösningen mer pengar – eller smartare arbetssätt? Det beror på vem du frågar.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-ska-koerna-pa-regionens-akutmottagningar-kortas/repvdt!KpyX0A2JKMmXjOCXQsXMw/

SCB:s undersökning om partisympatier för maj 2022: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser ut att vinna flest Stockholmares hjärtan.

https://www.mitti.se/nyheter/flest-sympatiserar-med-socialdemokraterna/repvfc!8aG1z3q7Ct4bBnnU0f4MSQ/

Det bör SL-kortet kosta nästa år – och så ska det finansieras

Vad borde SL:s månadsbiljett kosta nästa år – och hur ska kollektivtrafiken finansieras? De frågorna ställde vi till politikerna. Här är svaren vi fick.

Därför ökar SL:s biljettpriser – år efter år

Under 2000-talet har SL:s biljettpriser ökat med över 100 procent. Och så lär det fortsätta...

Väljarundersökning för Region Stockholm mars 2022

Socialdemokraterna blir klart största parti- och Sverigedemokraterna ökar mest. Åtminstone om det vore val i dag.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-rostar-stockholmarna-i-regionvalet-om-det-vore-val-i-dag/repvcn!5WKCJE5K79x7KVg6LMQqBg/

Friskolornas framtid kan avgöras i valet

Tiotusentals elever i Stockholms län kan bli av med sina friskolor om S vinner valet i höst, hävdar friskolebranschen. ”Skrämselpropaganda”, svarar S. Vem har rätt?

https://www.mitti.se/nyheter/friskolornas-framtid-kan-avgoras-i-valet/repvdk!ShfTYL@ZslMM1j3ie5kE3g/

Politiker: Måste Stockholm växa?

Är det ett problem att fler flyttar ut än in, och vad ska man göra åt det i så fall? Och måste Stockholm växa? Vi ställde frågan till politikerna i Region Stockholm.

https://www.mitti.se/nyheter/politiker-maste-stockholm-vaxa/repvdu!qgCZjCJ2fHR@HdLptFzIqA/